Kostnadsanalys

LCOE – säkrare kostnadsprognos för solel

n LCOE-beräkning fångar alla utgiftsposter i ett solcellsprojekt under hela dess livslängd. LCOE ger ett genomsnittspris per kilowattimme som möjliggör rättvisa prisjämförelser mellan olika affärsmodeller och energiinvesteringar.

Solcellernas värde definieras av elen de skapar under sin livslängd. Det är med den gröna elen man uppnår hållbarhetsvärden. Och den skapar det ekonomiska värdet. Men vad kostar det att producera den?

Enklaste sättet att svara på frågan är att göra en payoffberäkning. Det är en enkel beräkning. Det kan ge en bild av att anläggningen snabbt betalar för sig själv.

Nackdelen är att payoffberäkningen ofta bortser från alla kostnader förutom den initiala investeringskostnaden. Det gör det svårt att jämföra investeringen med andra affärsmodeller eller energisatsningar. Vare sig det gäller ny elproduktion eller energibesparingar.

Rättvis kostnadsbild

För att få en rättvis kostnadsbild och snittpris per kWh måste man fånga alla kostnaderna i solcellsprojektet. Alltså även drift och förvaltning under anläggningens hela livslängd.

En väletablerad internationell standard för att göra just det är LCOE (Levelized Cost of Electricity). Den används av de flesta stora aktörer på den internationella solcellsmarknaden, även av regeringar och FN-organ. I Sverige har en bred referensgrupp tagit fram en LCOE-modell för svenska förhållanden som kan laddas ner från Mälardalen Högskola 1.

Kostnadsmassan i ett solcellsprojekt över 30 år (typisk LCOE-modell)

I modellen fångas samtliga kostnader som uppstår under byggnation och drift av solcellsprojekt. Inklusive kostnader för förstudie, upphandling, projektledning och förvaltning. Och den tar höjd för risken för överskridna kostnader och återinvesteringar. Även organisationens avkastningskrav bakas in i kalkylen.

Från kostnaderna subtraheras eventuella stöd, t.ex. det statliga investeringsstödet i Sverige. Sammantaget ger LCOE-modellen en mer rättvis bild av slutnotan jämfört med payoffmetoden.

Kräver mer bakgrundskunskap

– Några av anledningarna till att den inte alltid används vid upphandling av solceller kan vara att den kräver mer bakgrundskunskap och koll på fler antaganden än payoffmetoden. Och en mer avancerad beräkning. Den stämmer inte heller med hur många solcellsinstallatörer räknar i sina offerter, berättar Harald Överholm, en av grundarna av Eneo Solutions.

Det är viktigt att komma ihåg att trots att en LCOE-beräkning är betydligt mer noggrann och detaljerad än payoffmetoden är den ändå bara en kostnadsprognos. Eftersom grundinvesteringen, driften och återinvesteringsbehoven kan bli både billigare och dyrare än beräknat. Hur noga man än räknar.

Fördelar med LCOE

  • Fångar alla kostnader från början, undviker tråkiga insikter i efterhand.
  • Skapar rimliga jämförelser – kostnaden för solel från nätet eller från andra affärsmodeller speglar att någon annan har tagit samma totala kostnadsmassa som man själv tar i sin egen LCOE.
  • En internationell standard som enkelt kan jämföras mot solcellsprojekt i Sverige eller utomlands.

 

Nackdelar med LCOE

  • Kräver mer avancerad beräkning än payoffmetoden.
  • Kräver mer bakgrundskunskap och koll på fler antaganden än payoffmetoden.
  • Stämmer inte med hur solcellsinstallatörer oftast räknar i sina offerter.
1: LCOE modellen hittar du som Excel-fil längst ner på hemsidan med namnet ”Övriga (xlsx 243 kB)”.