Solenergi för dina fastigheter

Driv din verksamhet med lokalproducerad solel

Vill du sänka dina elkostnader och trygga din elförsörjning? Samtidigt som du aktivt bidrar till att minska koldioxidutsläppen?

Använd taket på din fastighet, din parkeringsplats eller närliggande mark för att producera solel som används i fastigheten. Det går snabbt, är kostnadseffektivt och tryggt.

Genom solel som tjänst från Alight får du tillgång till alla fördelar med lokalproducerad solel, utan att behöva investera tid eller kapital. Vi hjälper dig längs hela resan – från övergripande strategi till installation och uppföljning. Över hela Europa.

"Solceller på tak skulle kunna stå för 25% av EU:s elkonsumtion - mer än naturgas idag"

REPowerEU, EU-kommissionen, 2022

Bättre el med lokalproducerad solel

Bättre lönsamhet

Lokalproducerad solel sparar pengar i hela Europa. När du använder egenproducerad el i fastigheten sparar du inte bara pengar på elpriset utan även på skatter och nätavgifter.

Bättre hållbarhet

Solpaneler kan installeras snabbare än än någon annan förnybar energikälla och minskar dina koldioxidutsläpp direkt. Dessutom gör du inte anspråk på jordbruksmark och slipper förlusterna på elnätet när när solelen konsumeras lokalt.

Bättre tillförlitlighet

Solpaneler tillsammans med batterilagring säkrar dina fastigheters tillgång på el, till exempel under strömavbrott eller de timmar när elpriserna skjuter i höjden. 

Var installeras solpanelerna?

På ditt tak

Använd det outnyttjade utrymmet på taket av fastigheten till att installera solpaneler och låt solelen driva din verksamhet.

På din parkering

Använd outnyttjad yta på parkeringsplatsen för att producera grön el. Solpaneler kan installeras på parkeringsplatsens tak eller ovanpå carports och solelen som genereras använder ni själva.

På din mark

Outnyttjad mark som tillhör fastigheten kan användas för att generera grön el. Här installeras solceller direkt på marken och Alight ser till att alla lokala regelverk efterföljs.

Din sol-partner i Europa

Med solel-som-tjänst får du alla fördelarna av lokalproducerad solel utan några uppstartskostnader eller investeringar. Du slipper hantera tekniska, juridiska och operationella risker. Men framför allt slipper du allt krångel.

Du kan fokusera på din kärnverksamhet medan vi utvecklar, finansierar, installerar och driver dina solcellsanläggningar. Du betalar först när solel produceras.

Vi har samma målsättning – att maximera produktionen av solel från dina anläggningar över tid. Men vi förstår att din verksamhet kan förändras så därför har du alltid rätt att säga upp avtalet.

Hur fungerar det?

1

Vi sätter din strategi och plan

Hur ser sol-potentialen ut för dina fastigheter? Hur mycket pengar kan du spara och var ska du börja? Vi utgår alltid från ett helikopterperspektiv. Vi utvärderar sol-potentialen för alla dina fastigheter och tar hänsyn till finansiella, tekniska och juridiska aspekter. Resultatet? En skräddarsydd plan för utrullning av solenergi.

2

Validering genom platsbesök

Efter att vi genomfört platsbesök får du ett slutgiltigt förslag med design, pris, business case och tidsplan presenterat för respektive fastighet. Du får stöd i att besvara eventuella frågor från din organisation och i att säkerställa att kontraktet för solel-som-tjänst följer alla lokala lagar och regelverk.

3

Installation av solpaneler

Dina lokala fastighetsteam involveras i god tid och tillsammans går vi igenom planen för installation och hur vi minimerar påverkan på verksamheten. Sen kan ni lugnt luta er tillbaka medan vi sköter allt från tillståndsprocesser till installation. Du får kontinuerliga uppdateringar kring hur arbetet fortskrider. 

4

Låt solen skina!

Din verksamhet drivs nu med lokalproducerad solel. När ni ska planera kommunikation kring projektet får ni stöd av vårt marknads- & kommunikationsteam för att ta fram inspiration och innehåll. Och du behöver inte oroa dig för övervakning och drift – det tar vi hand om. 

5

Uppgradera med batterilagring

När dina solcellsanläggningar har varit i drift i ett år analyserar vi er produktion och konsumtion för att utvärdera om batterilagring kan bidra med ytterligare värde. Om så är fallet, tar vi hand om implementeringen och din organisation tar del av ökade besparingar och en ännu tryggare elförsörjning.

Låt dig inspireras

Vill du veta mer?

sales@alight-energy.com