Solpark

Driv din verksamhet med el från en solpark

Vill du säkra en stor del av din elanvändning till ett lågt, fast pris över lång tid? Samtidigt som du aktivt bidrar till att minska koldioxidutsläppen?

Med el från en solpark sparar du pengar från dag ett och säkrar dina elkostnader över lång tid. Dessutom skapar du en verklig förändring genom att addera ny grön el till elnätet.

Genom att teckna ett elköpsavtal, även kallat Power Purchase Agreement (PPA), för en solpark med Alight kan du fokusera på din kärnverksamhet medan vi gör jobbet. Vi utvecklar mer än 1 GW PPA-baserade projekt i Sverige, med ytterligare 170 MW under utveckling i Europa. 

Bättre el med solenergi från en solpark

Bättre lönsamhet

Idag är kostnaden för solel lägre än kostnaden för el från elnätet, nästan överallt.

Bättre förutsägbarhet

Skydda dig mot volatilitet och prischocker i elmarknaden genom att binda upp en stor del av din elanvändning till ett lågt, fast pris per MWh över lång tid framöver.

Bättre för framtiden

Skapa verklig förändring genom att addera ny grön el till elnätet. Du tar nästa steg mot dina hållbarhetsmål och bidrar till FNs globala mål för hållbar utveckling.

Solpark genom PPA med Alight

Köp grön el och spara pengar från dag ett genom ett PPA för en solpark. Vi utvecklar, bygger, äger och driver solparken. Vi säkerställer att alla tillstånd finns på plats och att alla regelverk efterföljs. Du betalar bara för den el som producerats, till ett förutbestämt pris.

För dig som är kund innebär ett PPA från en solpark att du får alla fördelarna av solenergi utan några uppstartskostnader eller investeringar, och utan att behöva hantera någon juridisk, teknisk eller operationell risk.

Välj mellan ett virtuellt PPA, ett finansiellt kontrakt utan fysisk leverans av elektricitet, eller ett fysiskt PPA, som är ett kontrakt där solelen ersätter den el som du köper idag av din elhandlare.

Hur fungerar det?

1

Allt börjar med dig

Hur köper ni el idag? Hur ser er elförbrukning ut idag och hur kommer den se ut imorgon? Hur ser er strategi ut för att säkra elpriset? Och hur kan vi samarbeta för att skräddarsy ett PPA som bäst passar era behov?

2

Ett projekt som matchar dina behov

Tillsammans med dig väljer vi ut ett sol-projekt under utveckling som passar dina unika behov. Det kan vara från vår egen projekt-pipeline eller någon av våra partners. Du får exklusiv tillgång till projektet och tillsammans skräddarsyr vi PPA-avtalet för att matcha dina unika behov.

3

Vi bygger solparken

Vi tar fullt ansvar för förberedelse, byggnation och driftsättning av solparken. Du får stöd i att maximera ditt bolags värde av solsatsningen. Det kan innebära inspiration för hur solenergin kan spela roll i din marknadsföring eller hur den kan integreras i din hållbarhetsredovisning.

4

Låt solen skina!

Din verksamhet drivs med grön el från solparken och ni har kontroll på elkostnaderna. Vi övervakar produktionen dygnet runt och utför underhåll och återinvesteringar vid behov. Där det finns finansiella incitament levererar vi stödtjänster till elnätet, ibland med hjälp av batterilagring.

Låt dig inspireras

Så här arbetar vi

Omfattande markutveckling

Vi hittar alltid bästa möjliga projekt till våra kunder tack vare vårt interna markutvecklingsteam och breda nätverk av externa markutvecklare. Vi fortsätter att utveckla och utöka vår projekt-pipeline som idag är på över 1 GW.

Engagerad och långsiktig ägare

Alight är långsiktiga ägare av våra solparker. Vår högsta prioritet är alltid att maximera den mängd el som produceras och därigenom minimera koldioxidutsläppet ur ett livscykelperspektiv.

Fokus på lokalsamhälle och miljö

Vårt mål är att alltid stärka den biologiska mångfalden på alla våra siter. Vi ställer strikta hållbarhetskrav genom hela leverantörskedjan, och när det är möjligt anställer vi lokal arbetskraft och skapar kunskapsdelning för lokalsamhället.

Vill du veta mer?

sales@alight-energy.com