Användarvillkor

Användarvillkor

Friskrivning

Information som publiceras på Alights hemsida är endast avsett som allmän information och utgör inte, och skall heller inte användas som, professionell rådgivning. Det finns risk att innehållet inte är uttömmande eller helt uppdaterat. Eventuellt användande av information på denna hemsida sker på användarens egen risk.

Immateriella rättigheter

Alight samt logotypen som används på denna hemsida är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Alight. Alight förbehåller sig alla rättigheter till dessa varumärken.

Information som publiceras på Alights hemsida tillhör Alight eller används med tillstånd från rättighetsinnehavaren. Framställning av exemplar, framförande, spridning, visning eller annan överföring till allmänheten av informationen på hemsidan är, förutom för strikt privat bruk, förbjudet utan Alights medgivande.

Om personuppgifter

Alight är mån om din personliga integritet och att skydda de personuppgifter som vi behandlar om dig. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. För mer information, se Alights personuppgiftsbehandling.

Om cookies

För att optimera ditt användande av vår hemsida använder vi oss av kakor. Kakor är små textfiler med information som lagras på din dator när du besöker en hemsida (även surfplattor, telefoner och andra enheter med internetuppkoppling omfattas). Kakor används för att få webbsidor att fungera mer effektivt men även för att ge viss information till ägaren av en hemsida. Kakor gör det möjligt att hålla isär olika användare från varandra, vilket i sig kan ge respektive användare en mer positiv upplevelse av hemsidan. För mer information, se Alights Cookie Policy.

Tillämplig lag

Tvist eller krav som uppstår med anledning av dessa allmänna villkor ska avgöras i enlighet med svensk lag.

Länkar till andra webbplatser

Även om denna webbplats kan länka till andra webbplatser innebär vi inte direkt eller indirekt något godkännande, förening, sponsring, godkännande eller anknytning till någon länkad webbplats, såvida inte specifikt anges här. Vi är inte ansvariga för att granska eller utvärdera, och vi garanterar inte erbjudanden från företag eller individer eller innehållet på deras webbplatser. Vi tar inget ansvar eller ansvar för handlingar, produkter, tjänster och innehåll från andra tredje parter. Du bör noggrant granska de juridiska uttalandena och andra användningsvillkor för alla webbplatser som du kommer åt via en länk från denna webbplats. Din länk till andra webbplatser utanför webbplatsen är på din egen risk.

Ändringar och ändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra detta avtal eller dess policy som rör webbplatsen eller tjänsterna, effektiv vid publicering av en uppdaterad version av detta avtal på webbplatsen. När vi gör det skickar vi ett e-postmeddelande för att meddela dig. Fortsatt användning av webbplatsen efter sådana ändringar utgör ditt samtycke till sådana ändringar. Policy skapades med WebsitePolicies.

Godkännande av dessa villkor

Du erkänner att du har läst detta avtal och samtycker till alla dess villkor. Genom att använda webbplatsen eller dess tjänster samtycker du till att vara bunden av detta avtal. Om du inte samtycker till att följa villkoren i detta avtal har du inte behörighet att använda eller komma åt webbplatsen och dess tjänster.

Kontakta oss

Om du vill kontakta oss för att förstå mer om detta avtal eller vill kontakta oss i frågor som rör det, kan du skicka ett e-postmeddelande till customersupport@alight-energy.com

Detta dokument uppdaterades senast den 2 juni 2020