Vad är ett PPA-avtal?

Vad betyder PPA?

Ledande företag som Google, Amazon och Apple var tidiga användare av vad som nu är ett väletablerat sätt att köpa förnybar energi på, genom ett PPA-avtal (Power purchase agreement). 

Ett PPA-avtal är ett långsiktigt avtal mellan en elproducent och en kund som gör det möjligt för kunden att säkra tillgången till grön, prisvärd el under hela avtalsperioden som vanligtvis sträcker sig under 10-25 år. 

PPA-avtal kan tecknas för alla typer av energi, men är vanligast för sol- och vindkraft.

Den senaste undersökningen Corporate Energy Market Outlook från BloombergNEF visar att företag runt om i världen tecknade PPA-avtal för en rekordstor mängd grön el under 2022. 167 företag tecknade PPA-avtal för totalt 36,7 gigawatt (GW). Detta inkluderar inte PPA-avtal för lokalproducerad solel, det vill säga för solcellsinstallationer på fastigheter. Om man inkluderar dessa blir siffran betydligt högre.

Vilka är fördelarna med ett PPA-avtal?

Med ett PPA-avtal köper du grön el och sparar pengar från dag ett. Och någon annan gör jobbet åt dig. Du betalar bara för den el som har producerats, till ett förutbestämt pris.

För dig som kund innebär ett PPA att du låser din elkostnad till ett lågt och förutsägbart pris på en volatil energimarknad. Du sparar både pengar och minskar din prisrisk.

Genom att teckna ett PPA-avtal säkerställer du även att ett visst projekt byggs och bidrar därmed aktivt till en mer hållbar framtid. Till skillnad från när man köper kraft från redan byggda gröna energiprojekt leder PPA-avtal till “additionalitet” – ny grön kraft tillförs till elnätet.

Hur fungerar ett PPA-avtal för solel?

Tack vare den snabba teknik- och kostnadsutvecklingen, är solenergi idag en av de billigaste förnybara energikällorna som finns. Det är det som gör PPA-avtal för solel så populära. 

PPA-baserade solprojekt kan göras både som projekt på fastigheter som du använder (på taket, parkeringsplatsen eller marken) eller på marken som solcellsparker. 

Oavsett typ av projekt, kommer din PPA-leverantör att bygga, finansiera, försäkra och drifta projektet. Och säkrar tillstånd och regelefterlevnad. Du betalar bara för den el som produceras, till ett förutbestämt pris per kWh.

För dig som kund innebär ett sol-PPA inga uppstartskostnader, inga CAPEX-utgifter och inga juridiska, tekniska eller operativa risker att ta hänsyn till.

Olika typer av PPA-avtal för solel

Onsite - el från din fastighet

Read More

Solpanelerna installeras på ditt företags fastighet, t.ex. på tak, carport eller din egen mark. Du förbrukar elen i fastigheten. PPA-leverantören designar, installerar, finansierar och driftar solcellsanläggningen. Du som kund betalar enbart för elen som produceras till ett förutbestämt pris under avtalets löptid.

Offsite - el från en solcellspark

Read More

Solpanelerna installeras i en solcellspark utanför ditt företags fastighet och elen matas ut på nätet. PPA-leverantören utvecklar, bygger, finansierar och driver solcellsparken. Du som kund betalar enbart för elen som produceras till ett förutbestämt pris under avtalets löptid.

Varför teckna ett PPA-avtal med Alight?

Vi är till 100% specialiserade på PPA-avtal för energiintensiva bolag. Med mer än 10 års erfarenhet och fler än 50 byggda anläggningar, har vi djup förståelse för möjligheterna och utmaningarna med PPA och solenergi.

Vi har en flexibel inställning till PPA-avtal och förstår behovet av att skräddarsy avtalet efter kunden. Vi använder vår breda erfarenhet av olika industrier för att anpassa leveransen. Och nu använder vi den erfarenheten för projekt över hela EU. Vi är helt oberoende från den traditionella energiindustrin. Vi är en hållbar och långsiktig partner för din transition till grön, prissäkrad energi.

Är du intresserad av att lära dig mer om elköpsavtal för solenergi? Se den information vi samlat under Insikter.