Så undviker du fallgropar i PPA

Att skaffa solceller som en tjänst genom ett Power Purchase Agreement (PPA) kan ge många fördelar. Som riskreducering och tidsbesparing. Men det finns saker man bör se upp med.

Att skaffa solceller som en tjänst genom ett Power Purchase Agreement (PPA) kan ge många fördelar. Som riskreducering och tidsbesparing. Men det finns saker man bör se upp med.

Att erbjuda solceller som en tjänst är en affärsidé som vinner alltmer mark internationellt. Inte minst genom Elon Musks bolag SolarCity och andra jättar på området. Även i Sverige erbjuder aktörer solceller som en tjänst.

För att det ska fungera affärsmässigt upprättar parterna oftast ett energiköpsavtal, ett så kallat Power Purchase Agreement (PPA). Där definierar man alla villkor för elförsäljningen.

De som erbjuder PPA i Sverige idag finns inom flera områden:

  • Solcellsinstallatörer som lägger till helhetslösningar till sina installationer
  • Fastighetsägare som ger sina hyresgäster tillgång till solceller som en tjänst
  • Stora elhandelsbolag som skapar solcellserbjudanden till sina kunder
  • Specialistbolag som främst ägnar sig åt att äga och drifta solcellsanläggningar åt andra.

Inte bäst i alla lägen

Ett PPA ger många fördelar. Inte minst i form av riskreducering och tidsbesparing. Men det är inte den bästa lösningen i alla lägen och ger inte med nödvändighet det bästa priset. Därför måste de affärsmässiga grunderna för ett PPA utvärderas i varje enskilt fall.

När man får ett erbjudande om ett PPA finns det en del saker att tänka på och bestämma sig för. Nedan följer några frågor som kan vara till hjälp när man ska fatta beslut om PPA eller annan affärsmodell för sina solceller.

Olika namn men samma innebörd?

Det finns flera avtalsformer med mer eller mindre samma betydelse som ett PPA. Det kan kallas ”solceller som en tjänst”. Eller ”hyra” eller ”leasing” av solceller. Eller helt sonika för en ”finansieringslösning” för solceller.

Den mest heltäckande tjänsten är PPA. Ett PPA-avtal ska alltid innebära att man betalar för solelen per levererad kWh. Det betyder att leverantören bara får betalt om den faktiskt levererar en uppmätt mängd solel.

Hyres- och leasingavtal kan innebära att leverantören hyr ut utrustningen utan att ta fullt ansvar för elproduktionen. Och här är det viktigt att komma ihåg att det är den gröna elen, inte själva solcellerna, som är poängen med installationen. Det är elen som skapar hållbarhetsnyttan och affärsvärdet.

I svensk lagstiftning innebär en hyreslösning också mer otydlighet vad gäller juridisk risk, jämfört med ett PPA. Det finns tre problem som kan uppstå i hyreslösningar, som undviks med PPA:

  • Kunden kan bli den som ”förfogar över” solcellerna enligt Lagen om skatt på energi. Vilket kan medföra skatteplikt och skattskyldighet.
  • Kunden kan bli den som ”innehar” solcellerna enligt Elsäkerhetslagen. Och då har kundens VD ett långtgående ansvar för anläggningen och kan bli skadeståndsskyldig om anläggningen orsakar skador på person eller sak.
  • Kunden kan bli den som är ansvarig för det ”fasta driftställe” som solcellerna utgör enligt Arbetsmiljölagen. Det kan innebära omfattande arbetsgivaransvar samt samordningsansvar för tredje part.