Communication

Alight bygger ny solpark i Knislinge

Alight planerar att bygga en ny solpark i Knislinge, Skåne. Parken kommer att bli Sveriges största med 90 000 solpaneler med en kapacitet på 30-36 MW och en normalårsproduktion på upp emot 36 GWh. Elproduktionen beräknas starta under 2023.

Alight har tecknat ett avtal med Wanås gods om att bygga vad som kommer att bli Sveriges största solcellspark på en del av deras mark i Knislinge, Skåne. Parken är planerad till år 2023 och ska bestå av 90.000 solpaneler med en kapacitet på 30-36 MW med en normalårsproduktion på upp emot 36 GWh.

– Vi är glada för samarbetet med Wanås gods och ser fram emot att få detta stora projekt i hamn. Vi letar kontinuerligt efter ytterligare mark som lämpar sig för solcellsparker och vill gärna komma i kontakt med fler markägare i södra Sverige, säger Wilhelm Löwenhielm, ansvarig för projektutveckling på Alight.

Alight kommer att teckna ett PPA-avtal (Power Purchase Agreement) med ett företag för den el som produceras i parken. Genom att teckna PPA-avtal för sol kan företag från första dagen sänka sina elkostnader, minskad miljöpåverkan och på lång sikt skydda sig mot volatilitet i elmarknaden.

– Vi har ännu inte tecknat ett PPA-avtal till solcellsparken i Knislinge, men vi har pågående dialoger med flera potentiella köpare. Vi märker av ett ökat intresse bland företag av PPA-avtal för solenergi nu när fördelarna är så många, säger Harald Överholm, vd Alight. 

Investeringen i solcellsparken i Knislinge innebär i dagsläget en investering på ungefär 150-200 miljoner.

– Vi tror att installationer av solceller kommer att fortsätta att bli billigare, vilket gör att vi hoppas kunna pressa ner kostnaden när det är dags att genomföra investeringen, säger Harald Överholm. 

Solparken i Knislinge blir Alights andra solpark. Tillsammans med Tekniska Verken, Infranode och Swedbank driftsatte Alight i juli 2020 en solkraftspark på 12 MW utanför Linköping.

Är du som markägare intresserad av att veta mer om vad det innebär att arrendera ut mark som ska användas som solcellspark? Läs mer om vad det innebär här.