Sol-PPA

Varför PPA?

Ett Power Purchase Agreement (PPA) hjälper dig att accelerera övergången till grön el, dra ner på kostnader och gardera mot volatilitet och prischocker på elmarknaden.

Enligt Bloomberg New Energy Finance tecknades PPA-avtal för nästan 20 GW globalt under 2019, en ökning med 40% från året innan. Ledande företag som Google, Walmart och Heineken använder i allt högre grad sol-PPA för att uppnå sina hållbarhetsmål.

Till skillnad från när man köper kraft från redan byggda gröna energiprojekt leder PPA-avtal till “additionalitet” – ny grön kraft tillförs till elnätet.

Hur fungerar PPA?

Ett PPA-avtal för solenergi innebär att du köper grön energi och sparar pengar från dag ett. Och någon annan gör jobbet åt dig.

PPA-baserade solprojekt kan göras både som takbaserade projekt på fastigheter som du använder (“onsite”) eller som solparker (“offsite”). PPA-leverantören bygger, finansierar, äger, försäkrar och driftar projektet. Och säkrar tillstånd och regelefterlevnad.

På Alight investerar vi dessutom löpande i att uppgradera våra PPA-projekt med det senaste inom digital teknik och batterilagring, för att öka våra kunders möjligheter att spara pengar.

Vad kan jag förvänta mig som PPA-kund?

För dig som kund innebär ett sol-PPA att du får fördelarna av solenergi utan några uppstartskostnader eller investeringar, och utan att behöva hantera någon juridisk, teknisk eller operationell risk.

Du betalar bara för den el som har producerats, till ett förbestämt pris.

Du har en enda kontaktpunkt för alla frågor om ditt solprojekt. Och du får stöd i att maximera ditt bolags värde av solsatsningen. Det kan innebära möjligheter till extern kommunikation, integration i hållbarhetsredovisning och inspiration för hur solenergin kan spela roll i din marknadsföring.

Varför PPA med Alight?

Vi är till 100% specialiserade på sol-PPA för stora bolag. Med 9 års erfarenhet och fler än 50 byggda anläggningar, och med de insikter som kommer från att ha utvärderat över 1000 möjliga projekt inom sol-PPA, har vi djup förståelse för möjligheterna och utmaningarna med PPA och solenergi.

Vi har en flexibel inställning till PPA-avtal och förstår behovet av att skräddarsy avtalet efter kunden. Vi använder vår breda erfarenhet av olika kundindustrier för att anpassa leveransen. Och vi är redo att använda den erfarenheten för projekt över hela EU.

Vi är helt oberoende från den traditionella energiindustrin. Vi är en hållbar och långsiktig partner för din transition till grön, prissäkrad energi.