Press releases

Nu driftsätts Sveriges största solcellspark i Linköping

Första panelerna sattes upp i mitten av maj och trots förseningar som en effekt av coronapandemin kan nu Sveriges hittills största solcellspark börja producera el. En solig sommardag beräknas den ge el motsvarande årliga hushållselen hos 18 villor eller 36 lägenheter. Solcellsparken är en gemensam satsning för en mer hållbar energiförsörjning i Sverige från Alight, Infranode, Tekniska verken i Linköping och Swedbank.

Första panelerna sattes upp i mitten av maj och trots förseningar som en effekt av coronapandemin kan nu Sveriges hittills största solcellspark börja producera el. En solig sommardag beräknas den ge el motsvarande årliga hushållselen hos 18 villor eller 36 lägenheter. Solcellsparken är en gemensam satsning för en mer hållbar energiförsörjning i Sverige från Alight, Infranode, Tekniska verken i Linköping och Swedbank.

Solcellsparken ligger strax utanför Linköping längs E4 och har en yta motsvarande 22 fotbollsplaner. De cirka 30 000 panelerna som nu är på plats kommer årligen producera el som motsvarar hushållsel för 2 300 villor. Det ger en väsentlig och viktig ökning av andelen förnyelsebar el i elnätet.

Solcellsparken en gemensam satsning

De fyra organisationerna Alight, Infranode, Tekniska verken i Linköping och Swedbank har valt att gemensamt satsa på att bygga och driva solcellsparken i syfte att bidra till en mer hållbar energiförsörjning. Förhoppningen är att även kunna inspirera fler företag och organisationer att ställa om och växla upp sitt hållbarhetsarbete. Coronapandemin till trots är det viktigt att blicka framåt och fortsätta hållbarhetsarbetet inom alla områden. Bland annat genom breda samarbeten för att utveckla fler klimatsmarta lösningar inom energiområdet.

– Det är en stor milstolpe att driftsätta Sveriges största solcellspark idag och vi är stolta över samarbetet som har lett fram till det. Intresset har varit stort och det visar att fler har fått upp ögonen för att solenergi idag både bygger ett fossilfritt samhälle och är ekonomiskt lönsamt här och nu, säger Harald Överholm, vd på Alight.

Officiell invigning i oktober

Den officiella invigningen är, på grund av coronapandemin, framflyttad till hösten 2020. Då besöker och inviger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman solcellsparken. Invigningen förutsätter att omständigheterna runt pandemin har förbättrats.


Fakta om solcellsparken[1]

 • Plats: vid Gärstadverket i Linköping, längs E4:an
 • Installerad effekt: ca 12 MW
 • Förväntad årlig produktion: ca 11,5 GWh (en solig sommardag 89 000 kWh)
 • Räcker till hushållsel för 2 300 villor under ett år
 • Solcellsparkens yta: 13 hektar (motsvarar 22 fotbollsplaner)
 • Antal paneler: cirka 30 000
 • Driftsätts: juli 2020
  [1] Dessa beräkningar samt faktauppgifterna om solcellsparken är lämnade av Alight AB

  Samarbetsparterna
 • Alight (f.d. Eneo Solutions), delägare i solcellsparken och helhetsleverantör av elköpsavtalet (PPA)
 • Infranode, huvudfinansiär och delägare i solcellsparken
 • Tekniska verken i Linköping, markägare och är delägare i solcellsparken
 • Swedbank köper via ett PPA all el som produceras


Kontakt

Johanna Snickars, Head of Communications & Brand, Alight,
072-220 43 90 eller johanna.snickars@alight-energy.com

Carl-Emil Lindholm, Sverigechef, Infranode,
070-566 57 36 eller carl-emil.lindholm@infranode.se

Josefine Nygren Uppling, Head of Group Public Affairs, Swedbank AB (publ),
076-114 54 21 eller josefine.uppling@swedbank.com

Mile Elez, teknisk direktör, Tekniska verken i Linköping,
013-20 81 03 eller mile.elez@tekniskaverken.se

Solparken sedd från ovan