Press releases

Nu startar bygget av Sveriges största solcellspark!

I juni tecknade Swedbank en avsiktsförklaring med Eneo Solutions att bygga en solcellspark. Nu är energiköpsavtalet påskrivet och byggnationen av Sveriges största solcellspark påbörjas inom kort.

Solcellsparken ligger intill E4:an norr om Linköping. Bilden är en grafisk visualisering av solcellsparken. Den stämmer nödvändigtvis inte med faktisk utformning.

Nu är avtalet undertecknat och klart – inom kort tas första spadtaget för Sveriges största solcellspark. Parken kommer att ligga utanför Linköping och producera lika mycket el som 2300 villor gör av med på ett år.

Det var i juni som Swedbank tecknade en avsiktsförklaring med Eneo Solutions att bygga en solcellspark. Nu är energiköpsavtalet påskrivet och byggnationen av Sveriges största solcellspark påbörjas inom kort.

”Genom nära samarbete med alla aktörer har vi nu alla avtal på plats och är redo att börja bygga”, säger Joar af Ekenstam, sälj och marknadschef på Eneo samt kundansvarig för Swedbank.

I energiköpsavtalet, även kallat PPA (Power Purchase Agreement), har finansiering, plats och storlek konkretiserats. Markområdet som finns strax norr om Linköping kommer börja förberedas inom kort. Första solpanelerna sätts upp i mars 2020. I juni 2020 ska parken vara helt klar och börja producera solel.

Eneo äger parken och ansvarar för byggnation och underhåll. Infranode som specialiserar sig på infrastrukturinvesteringar i Norden, finansierar solcellsparken.

”Det här projektet är en viktig milstolpe i vår gemensamma satsning med Eneo Solutions att bygga hållbar infrastruktur för en halv miljard kronor de närmsta åren”, säger Carl-Emil Lindholm, Sverigechef på Infranode.

Markområdet för solcellsparken, som ligger vid E4:an intill Gärstadverket, är ungefär 13 hektar och ägs av Tekniska verken.

”Vi är mycket stolta över att Linköping nu får Sveriges största solcellspark”, säger Charlotta Sund, vd, Tekniska verken. ”Vi bygger världens mest resurseffektiva region och därför måste vi öka tillgången på långsiktigt hållbara energilösningar. Här är energi från solen en viktig del.”

Solcellsparken kommer ha en Installerad effekt på ungefär 12 MW. Det motsvarar en årsproduktion på cirka 11 500 MWh solel. Det är ungefär lika mycket el som 2300 villor gör av med under ett år.

Från Swedbanks sida innebär solcellsparken att man adderar grön el till nätet samtidigt som man vill inspirera andra aktörer att satsa på förnybar energi och hållbarhet.

”Vi har sagt det tidigare men det tål att upprepas: hållbarhetsarbete är ingen tävling, alla måste bidra. Vi hoppas såklart att fler aktörer gör liknande satsningar i framtiden. Att aktivt tillföra ny förnyelsebar kapacitet i elnätet är en viktig del i klimatomställningen”, säger Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på Swedbank.

Flera aktörer har bidragit till att Sveriges största solcellspark byggs:

  • Eneo har utvecklat parken och kommer äga och förvalta den
  • Swedbank har åtagit sig att köpa den el som produceras
  • Infranode finansierar solcellsparken
  • Tekniska verken är markägare
  • Newsec har agerat finansiell rådgivare till Eneo