Affärsmodeller

Vi bloggar för en seriös marknad

Läs intervjun med Harald Överholm, grundare av solelsföretaget Eneo Solutions. Harald berättar om företagets roll på solcellsmarknaden och om varför Eneo driver en egen blogg om solceller.

Vilka är Eneo Solutions?

Eneo Solutions arbetar med solcellssatsningar för stora företag och offentliga organisationer. Vår grundtanke är att skapa nytta både för våra kunder och för samhället.

Vi tar den här marknaden på allvar. Vi tycker att den är viktig hållbarhetsmässigt och vill att den ska växa till en stor och uthållig marknad. Då måste satsningarna göras på ett klokt och tydligt sätt. Det hänger nära ihop med våra kunders syften.

Jag var med och grundade Eneo i början av 2013, efter att ha forskat om den här marknaden som doktorand i några år. Bolaget ägs idag av oss som jobbar här, några privata investerare samt de hållbarhetsinriktade investeringsbolagen Gullspång Invest och Norrsken.

Eneos team i augusti 2017

Vilken roll fyller ni på solcellsmarknaden?

Vi har tre roller. För det första erbjuder vi heltäckande konsulttjänster för de som vill bygga och drifta solcellsanläggningar. Allt från ritningar till projektledning och driftrutiner. I den här rollen konkurrerar vi med teknikkonsulter som ÅF och Sweco, bland andra.

Sen erbjuder vi management consulting kring solceller. Här visar vi på internationella exempel, strategi, konkurrentanalys. Vi hjälper också kunderna med att nå ut med sitt hållbarhetsbudskap. Ibland skulle man kunna kalla oss PR-konsulter med solceller som verktyg. Det är vi först i Sverige med. Och kanske till och med ensamma om att göra?

Slutligen var vi först i Norden med att erbjuda solceller som en tjänst. Där kunden bara köper solel av oss. Vi är då innehavare av anläggningen. Med allt vad det medför i form av juridiskt ansvar och ansvar för drift och underhåll under anläggningens hela livslängd.

Hur stor kan den svenska solcellsmarknaden bli?

Idag står solelen för ca 0,2 procent av den svenska energiförsörjningen. Många undersökningar har visat att den siffran skulle kunna vara 10-15 procent, för att bidra med maximal hållbarhetsnytta.

Den totala mängden installationer kan alltså öka med en faktor 100 jämfört med dagens nivå. Våra kunder, stora företag och offentlig förvaltning, är nyckelspelare för den här utvecklingen.

Är det något som saknas för att den ska kunna växa till den nivån?

Det som saknas är fler bolag som oss. Som jobbar med helhetslösningar och inte bara med installationer eller andra enskilda delar. Så att kunderna gör helheten rätt och känner sig trygga. Vi skulle behöva konkurrenter som är mer lika oss själva.

Varför driver ni en egen blogg om solceller?

Det vi skriver om på bloggen är sånt som vi pratar med våra kunder om. Vi har samlat allt de frågar oss om. De upptäcker att ju mer de vill göra desto svårare blir frågorna. Det handlar till exempel om juridik, hållbarhet, drift och förvaltning.

Om man gör en ogenomtänkt satsning utan att ha räknat på miljönyttan och utan att ha koll på fallgroparna är risken att resultatet blir ganska urvattnat. Och mest liknar greenwashing. För att handla rätt måste man ha en del kunskap i bagaget. Det är den kunskapen vi vill att den här bloggen ska förmedla.

Kan du berätta lite om innehållet och hur det skiljer sig från andra källor på nätet?

I Sverige finns till exempel Fossilfritt Sverige. En myndighet som skriver inspirerande om värdet av att skaffa solceller och hur viktig förnyelsebar energi är. Och det är fantastiskt att de gör det och inget vi vill konkurrera med.

Vi vill istället jobba med de svåra frågorna kring solceller. Eftersom vi tror att ärlighet på den fronten bygger kundernas trygghet, vilket får marknaden att växa. På ett sunt sätt.

Så vi försöker peka på vad det innebär att jobba med solceller utifrån ett antal perspektiv. Affärsmässigt, tekniskt, förvaltningsmässigt, juridiskt, hållbarhetsmässigt etc. Det är något vi tycker har saknats på svenska marknaden och som vi kan bidra med. Vi hoppas bloggen bidrar till säkrare beslut om solceller.

Var kommer er kunskap ifrån?

Jag började bygga en kunskapsbas om solceller när jag doktorerade på Cambridge. I min forskning undersökte jag utvecklingen av världsmarknaden för solceller. Helheten var en viktig komponent för kunder  för att marknaden skulle kunna växa och bli långsiktigt uthållig. Jag såg att det omfattade mycket som inte var teknik. Som utvecklandet av standarder, försäkringar, garantier och driftfrågor.

Den kunskapen tog jag med mig när jag var med och grundade Eneo Solutions. Vi lär oss fortfarande mycket genom att analysera solcellsmarknaderna globalt. Världsmarknaden är rejält mycket större och mer mogen än i Sverige. Vi läser solcellsrapporter från internationella organ och internationell branschpress. Det finns så mycket bra information idag, nu när marknaden är stor.

Vi deltar också i ett forskningsprojekt, kring helhetsfrågor och solceller, inom ramen för FNs energiorgan IEA. I Sverige är en av Eneos grundare Wilhelm Löwenhielm ordförande i branschföreningen för solceller i Sverige. Det tvingar oss att förstå och ta ställning i alla branschens stora frågor.

Dessutom äger och driver vi själva ett 30-tal solcellsanläggningar. Det gör att vi är tvungna att ha den här kunskapen. Helt enkelt för att kunna driva vår affär. Det ger oss en ständig nerv att ha koll på allting som har med solceller att göra.

Vem vänder sig den här bloggen till?

Om man i sitt jobb behöver skaffa sig en klok uppfattning om solceller. Då är man vår läsare. Vi försöker prata med de som sitter mitt uppe i ett beslut om solceller. Det kan vara chefer och tjänstemän i företag och förvaltningar. Vi hoppas att den ska vara ett direkt stöd i deras arbete. Så de får en balanserad uppfattning om solceller och kan fatta sunda beslut.

Den vänder sig också till journalister och andra som i sitt jobb behöver ha bra information om områden som påverkar ett solcellsinnehav.