Affärsmodeller

Vem erbjuder vad på solcellsmarknaden?

Om man fått uppdraget att köpa in solceller kan det vara snårigt att reda ut vem man ska vända sig till. Olika aktörer på solcellsmarknaden fokuserar på olika saker. För att underlätta för den som ska köpa in en solcellslösning på ett företag eller inom offentlig sektor kommer här en kort genomgång av olika typer av aktörer och vad de erbjuder.

Återförsäljare av solcellspaneler och växelriktare

Grunderbjudande: Säljer solcellspaneler och växelriktare. Kan ibland även erbjuda installation av anläggningen, ofta via en konsultpartner.

Affär: Tjänar pengar genom att sälja hårdvaran i en solcellsanläggning.

Ansvar: Utfärdar vanligtvis produktgarantier på tre till fem år. Men har inget juridiskt ansvar eller ansvar för drift och förvaltning.

Solcellsinstallatörer

Grunderbjudande: Erbjuder installation av solcellspaneler.

Affär: Utför installation av solcellspaneler, ett montage- och elektrikerarbete. Tjänar mer pengar ju större arbete som krävs. Tjänar även pengar på ändringar och tillägg som uppstår till den ursprungliga entreprenaden.

Ansvar: Utfärdar garantier för att installationerna är korrekt utförda. I upphandlingen kan man också kräva en garanti för årsproduktionen av solel från installatören. Vilket ökar förutsättningarna för en långsiktigt hållbar anläggning.

Exempel: Se Svensk Solenergis översikt av installatörer.

Teknikkonsulter

Grunderbjudande: Utför förstudier, upphandling och tillstånd, projektledning av byggnation samt besiktningar av anläggningar.

Affär: Att sälja arvodebaserade konsulttjänster, oftast per timme.

Ansvar: Om de inte själva ansvarar för driften ger konsulter vanligtvis inga garantier för anläggningens hållbarhet eller drift över tid.

Exempel: Några av Sveriges största teknikkonsultföretag arbetar med detta. Här finns även enmansfirmor som specialiserat sig. Eneo Solutions som står bakom den här bloggen utför också den här typen av tjänster.

Driftpartners

Grunderbjudande: Erbjuder övervakning, drift, reparationer och underhåll av solcellsanläggningar som kunden själv äger. Har oftast detta som en sidoaffär vid sidan av solcellsinstallation eller fastighetsförvaltning.

Affär: Tecknar drift- och förvaltningsavtal som upphandlas i tidsperioder om upp till fem år, eller arbetar som konsulter per timme.

Ansvar: Ansvarar endast för de jobb de utför, enligt specifikationerna i avtalet.

Exempel: Några av Sveriges största bolag för så kallad Facilities Management kan åta sig den här typen av uppdrag liksom enstaka energiföretag och solcellsinstallatörer. Eneo Solutions som står bakom den här bloggen utför  den här typen av tjänster.

PPA-leverantörer

Grunderbjudande: Långsiktigt elköpsavtal där kunden köper solelen som en tjänst från solcellsanläggningen. Anläggningen ägs och driftas av PPA-leverantören.

Affär: Tjänar pengar genom att anläggningen levererar maximalt med solel till kunden under hela avtalstiden.

Ansvar: Tar fullt ansvar för alla arbetsuppgifter samt allt juridiskt och ekonomiskt ansvarig för anläggningen. I ett PPA bör kundens enda ansvar vara att köpa de producerade kilowattimmar solel som blir resultatet av projektet.

Exempel på företag: Några av Sveriges största elhandelsföretag erbjuder solceller som PPA. En del solcellsinstallatörer erbjuder liknande lösningar, t.ex. leasing. Eneo Solutions som står bakom den här bloggen erbjuder också PPA till sina kunder.

Elhandelsbolag

Grunderbjudande: Kan erbjuda installation av solcellsanläggningar, ofta genom underleverantörer. Och erbjuder ibland även PPA eller PPA-liknande avtal.

Affär: Tjänar i viss mån pengar på att installera anläggningen eller att sälja solelen till kunden. Men affären innebär ofta att elhandelsbolaget lämnar över genomförandet till en partner. Elhandelsbolag kan istället tjäna pengar på att kombinera solcellsleveransen med andra leveranser ur sin palett, t.ex. elavtal för annan el.

Ansvar: Varierar från installationsansvar till helhetsansvar (vid PPA).

Exempel på företag: Väldigt många av Sveriges elhandelsföretag erbjuder någon form av solcellslösning.