Communication

VD Harald Överholm i podcasten "Insider's guide to energy"

Alights vd Harald Överholm intervjuas i podcasten "Insider's guide to energy" om hur företag kan påskynda övergången till solenergi, vilka som är de viktigaste drivkrafterna på solcellsmarknaden, hur PPA som affärsmodell förändrats över tid och solcellsteknikens framtidsutsikter.

Harald Överholm in Insider's Guide to Energy podcast

Alights vd Harald Överholm intervjuas av podcast-programledarna Chris Sass och Johan Oberg i podcasten “Insider’s guide to energy” om hur företag kan påskynda övergången till solenergi, vilka som är de viktigaste drivkrafterna på solcellsmarknaden, hur PPA som affärsmodell förändrats över tid, utmaningar för solindustrin och solcellsteknikens framtidsutsikter.

Lyssna eller titta på Youtube.