VD Harald intervjuad i Dagens Industri om företags ökade intresse för solel

Dagens Industri lyfter idag att den explosionsartade efterfrågan på solenergi inte bara kommer från privatpersoner, utan även från näringslivet. Vår vd Harald Överholm berättar om företagens ökade intresse för solel och PPA (långsiktiga PPA elköpsavtal).

Dagens Industri lyfter idag att den explosionsartade efterfrågan på solenergi inte bara kommer från privatpersoner, utan även från näringslivet. Vår vd Harald Överholm berättar om företagens ökade intresse för solel och PPA (långsiktiga PPA elköpsavtal), och E.ON berättar att de mottagit ett rekord i antalet förfrågningar att ansluta solparker till elnätet.

Alight bygger eller förvaltar i dag ett 50-tal solanläggningar med en total effekt på 45 MW. För att expandera har bolaget har säkrat upp en stor portfölj av mark i framför allt södra Sverige där det är mest soltimmar. Alight räknar med att lägga till ytterligare 600 MW effekt under de närmaste 24 månaderna. Det kan jämföras med en kärnkraftsreaktors effekt, normalt cirka 700 MW.

‘Vi har ju konkurrenter också och min bedömning är att den totala effekten från solkraft i Sverige kommer att öka från dagens cirka 1 gigawatt till 5 gigawatt, bara de närmaste två åren. Det kommer rita om energikartan rejält’, säger Harald Överholm.”

Läs hela artikeln.