Communication

Varför bryr sig konsumentverket om vad du berättar om dina solceller?

Att berätta om sina satsningar på hållbarhet kan skapa stora värden för företag. Men kommunikationen måste vara korrekt, särskilt när man vänder sig till privatpersoner.

Allmänhetens syn på solceller är mycket positiv. Och en solcellsinstallation är en av de mest visuella hållbarhetsåtgärder ett företag kan göra. Det kan därför vara ett kraftfullt verktyg för att nå ut när man vill berätta hur företaget jobbar med hållbarhet.

Samtidigt gäller det att vara försiktig med vad man säger. Särskilt om målgruppen är privatpersoner. Konsumentinriktad kommunikation som syftar till att påverka köpbeslut faller under Konsumentverkets fokus. Därför måste man ha järnkoll på vilken information man går ut med.

Överdriv inte miljönyttan

Det finns framför allt två fallgropar i kommunikation om solceller:

  • Att göra uttalanden om solcellernas miljönytta som är överdrivna eller felaktiga
  • Att göra felaktiga uttalanden om var solelen används

Att förmedla felaktiga uppgifter kan uppfattas som greenwashing och sänka företagets trovärdighet i hållbarhetsfrågor. Vilket går emot hela kommunikationsstrategin. I värsta fall kan det även leda till att Konsumentverket inleder ett tillsynsärende av otillbörlig marknadsföring. Något som kan resultera i en stämning i Patent- och Marknadsdomstolen.

Ett exempel är Konsumentverkets tillsynsärende mot Mälarenergi, som säger att de har 100 procent vattenkraft i sina elavtal. Och ett annat tillsynsärende riktas mot Polarbröd som på sina förpackningar uppger att brödet är bakat med egen vindkraft.

I det första fallet underkänner Konsumentombudsmannen argumentationen som otydlig. Och i det andra fallet bedömer Konsumentverket marknadsföringen som felaktig. Huruvida företagen eller Konsumentverket får rätt enligt lagen är inte avgjort än.

– En solcellssatsning varar i 30 år och har potentiellt ett stort affärsvärde om den kommuniceras rätt. För att inte drabbas av liknande ärenden är det viktigt att ta riskerna med konsumentkommunikation på allvar, konstaterar Harald Överholm, grundare av Eneo Solutions.

Ursprungsgarantier – vad är det?

Som kommunikatör är det därför viktigt att man kan både juridiken och tekniken på det här området. Och en sak att alltid ha koll på är att man hanterar så kallade Ursprungsgarantier  på ett korrekt sätt.

Ursprungsgarantier är ett värdepapper som elproducenter får av staten. När ni producerar solel får ditt företag också Ursprungsgarantier. Det är ett juridiskt verktyg som hanteras i Energimyndighetens elektroniska system Cesar. De finns till för att visa vilken typ av energikälla elen kommer ifrån.

Du kan använda ursprungsgarantierna i din egen verksamhet, och då har du en grundläggande trovärdighet när du säger att du använder solel. Eller så kan du välja att sälja dem till en elleverantör. Då bör du inte längre säga att du använder solel. Någon annan har nämligen fått rätt att säga att de använder din solel.

Att arbeta med ursprungsgarantier kräver både juridisk kunskap och kunskap om Cesar-systemet. Om man brister i hanteringen av ursprungsgarantier kan det leda till konsekvenser för redovisningen både av bolagets elursprung och CO2-fotavtryck.

Rätt hanterat kan ursprungsgarantier däremot vara ett effektivt verktyg när man kommunicerar sitt solcellsprojekt. Då är det möjligt att på ett juridiskt korrekt sätt:

  • Flytta solel till andra fastigheter i ditt bolag som inte har solceller
  • Låta kunder tävla om att vinna solel till sin villa under ett år – från ditt bolags tak
  • Ge bort solel till det lokala idrottslaget som sponsring, så att den lokala arenan drivs med solel från ditt tak