Sustainability

Vad blir konsekvenserna när den svenska regeringen höjer gränsen för skattebefriad solenergi?

När regeringen den 14:e september presenterade sitt förslag till budgetpropositionen för 2021 innehåll det flera förslag som enligt dem ger solel bästa möjliga villkor. Ett av förslagen innebär att gränsen för egenproducerad solel som är befriad från energiskatt höjs från 250 kW under 500 kW från och med 2021. 

När regeringen den 14:e september presenterade sitt förslag till budgetpropositionen för 2021 innehåll det flera förslag som enligt dem ger solel bästa möjliga villkor. Ett av förslagen innebär att gränsen för egenproducerad solel som är befriad från energiskatt höjs från 250 kW under 500 kW från och med 2021. 

Vad innebär förslaget?

Samtidigt som kostnaderna för solenergi har minskat med mer än 90% de senaste tio åren och vi befinner oss vid en tipping point globalt, vidtar nu den svenska regeringen åtgärder för att ytterligare förbättra för solcellsanläggningar genom att höja gränsen för skattebefriad solel från 255 kW till 500 kW.

Ändringen gäller alla solcellsanläggningar som producerar solel för egen konsumtion- på hustak, parkeringsplatser eller mark. Det innebär att installationerna nu kommer att bli större, utgöra en större andel av den totala elförbrukningen och få bättre skalfördelar. 

De totala besparingarna under första året växer med ~ 250%.

Tack vare den höjda gränsen kan nu ett PPA-avtal, sol som en tjänst, på 500 kW generera besparingar på elräkningen på cirka 100 -150 000 SEK (jämfört med 20-40 000 SEK med en 255 kW PPA) under första året.

De förbättrade besparingarna är en effekt av skalfördelar som resulterar i ett lägre PPA-pris (75 öre / kWh för 500 kW) i kombination med att en större andel av elräkningen kan täckas av solel (230 MWh vs 450 MWh). Den typiska besparingen är 15 öre / kWh (jämfört med 90 öre rörlig kostnad från nätet).

De årliga besparingarna förväntas också öka över tid eftersom marknadspriser och nätavgifter förväntas öka.

Fler förslag som gynnar solbranschen

Regeringen vill även förlänga stödet för solceller för kommuner och företag även om nivån sänks. Regeringen har också lagt fram ett förslag om stöd för energieffektivisering och renovering av flerbostadshus. För privatpersoner har regeringen nyligen remitterat förslag om att införa ett grönt avdrag för bland annat solceller.

Totalt föreslår regeringen nära tio klimatmiljarder i budgeten för 2021. Tanken är att det gröna återhämtningspaketet ska ta Sverige både ur klimatkrisen och coronakrisen. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.


Läs mer om förslaget hos regeringen.