Communication

Vad är egentligen värdet av solceller för ditt företag?

Med en kommunikation som är klok, tydlig och sann kan värdet av solceller för ditt företag bli avsevärt större än den ekonomiska besparingen. Samtidigt gynnar du samhällets hållbarhet genom att skicka en tydlig signal som gör att fler vill satsa på solceller.

Få svenska företag har solceller som en viktig del av sin energistrategi. Än färre använder dem som ett strategiskt verktyg i sin hållbarhetskommunikation. Men det håller på att ändras. Även om solcellsmarknaden fortfarande är en väldigt liten marknad så växer den med femtio till hundra procent per år. Och takten lär inte stanna av. Energimyndigheten uppskattar att upp till tio procent av all el som produceras i Sverige skulle kunna komma från solceller. Att jämföra med dagens nivå på 0,2 procent.

Om man lyfter blicken och tittar internationellt ser det annorlunda ut. I många av världen största bolag är solceller en viktig del av strategin för både hållbarhet och kommunikation.

– Vi bedömer att genomarbetade satsningar på solceller kommer att bli ett allt vanligare konkurrensverktyg även i Sverige. Det händer redan nu, i takt med att solcellsmarknaden växer, kommenterar Harald Överholm, grundare av solelföretaget Eneo Solutions.

Varför väljer företag solceller?

Självklart finns alltid möjligheten att solceller har en positiv påverkan på elkostnaden. Den kan både bli lägre och mer förutsägbar jämfört med att köpa traditionell el. Men ofta är besparingen marginell.

Hållbarhetsvärdet är oftast mer i fokus. Och visst kan solcellerna ha en positiv inverkan på företagets miljönyckeltal. Det kan handla om nyckeltal som gram koldioxid per kilowattimme, tillförd energi (kWh/kvm) och andel egenproducerad el.

Men det är inte alltid som solcellerna ger utslag på företagets hållbarhetsmål. Om man t.ex. redan köper grön el från elnätet så blir inte företagets CO2-avtryck lägre. Kanske det till och med blir marginellt högre.

Istället är den stora miljönyttan som solceller skapar att de tillför ny grön energi till samhället. Grön energi som inte fanns innan man byggde solcellerna. En ny solcellsinstallation ökar helt enkelt samhällets totala tillgång på grön energi.

Men det är förmodligen inte ett nyckeltal man mäter som bolag. Hur tar man då tillvara på det kommunikativa värdet?

Solceller – en hållbarhetsåtgärd som syns

Det största värdet av en solcellssatsning för din organisation är ofta att den syns. Det är en tydlig hållbarhetsåtgärd som är enkel att berätta om. Lyckas ni skapa kommunikation om detta som är klok, tydlig och sann kan det potentiella värdet vara stort. I form av t.ex. ökad mediaexponering, högre intresse från kunder eller stärkt hållbarhetsprofil.

Kom ihåg att starta ett kommunikationsprojekt på en gång

Samtidigt ökar faktiskt samhällets värde av solcellerna ju mer ni kommunicerar. Ni skickar en signal som får fler att vilja satsa på solceller.

– Därför är det viktigt att starta ett kommunikationsprojekt på samma gång som man startar solcellsprojektet. Det ska även omfatta att utbilda kommunikatörer och de som arbetar i byggnaden, berättar Harald Överholm.

Kommunikation behöver vara genomtänkt

Intresset för solceller är stort i hela samhället. Och därför är det lätt att nå journalister eller få uppmärksamhet på sociala medier om man som företag vill berätta om sina solceller. Men ju mer synlig strategi man satsar på, desto viktigare är det att kunna försvara den. Frågan om organisationen har en installation och förvaltning av solcellerna utan juridiska, ekonomiska och hållbarhetsmässiga luckor blir då högst aktuell.

För att satsningen och kommunikationen ska bli trovärdig måste påstådda miljömässiga åtgärder backas upp med fakta. Överdrivna och orealistiska miljöanspråk kan lätt ses som greenwashing. Den risken gör att en del företag är rädda för att berätta för mycket om miljösatsningar som solceller.

– Men att beskriva en konkret miljösatsning med korrekta fakta är inte greenwashing. Det är green action! Du sprider tankar om hållbarhet och visar att hållbarhet är värt att kommunicera om, säger Harald Överholm.

För att kommunikationen ska driva affärsvärdet och göra att man når hela hållbarhetsvärdet kräver en del grundarbete – läs mer om det här.