Communication

Solparken i Linköping

Solparken i Linköping producerar sedan sommaren 2020 solel till Swedbank genom ett PPA-avtal, solel som tjänst. En solig sommardag beräknas solparken i Linköping ge el motsvarande årliga hushållselen hos 18 villor eller 36 lägenheter.

Harald Överholm om solparken i Linköping och PPA-avtal.

Solparken i Linköping

Solcellsparken ligger strax utanför Linköping längs E4 och har en yta motsvarande 22 fotbollsplaner. De cirka 30 000 panelerna som nu är på plats kommer årligen producera el som motsvarar hushållsel för 2 300 villor. Det ger en väsentlig och viktig ökning av andelen förnyelsebar el i elnätet.

Solcellsparken en gemensam satsning

De fyra organisationerna Alight, Infranode, Tekniska verken i Linköping och Swedbank har valt att gemensamt satsa på att bygga och driva solcellsparken i syfte att bidra till en mer hållbar energiförsörjning. Förhoppningen är att även kunna inspirera fler företag och organisationer att ställa om och växla upp sitt hållbarhetsarbete.