Communication

Se Energiföretagens webinar om solenergins framtid

Energiföretagens webinar om solenergins strålande framtid sändes live 8 juni, men finns nu också att se i efterhand. På webbinariet diskuterade Lars Andersson (Energiföretagen Sverige), Johan Lindahl (Becquerel Sweden) och Joar af Ekenstam (Alight) vad som händer just nu på solenergifronten i både Sverige och övriga världen samt vad det innebär för energiföretagen.

Energiföretagen webinar
Energiföretagens webinar om solenergins framtid

På webbinariet diskuterades hur ett flertal solelparker med hundratals megawatt installerad kraft planeras bara i Sverige. Den ökande utbyggnadstakten möjliggörs dels av att tekniken ständigt utvecklas, dels av att kostnaderna har sjunkit med cirka 80 procent de senaste tio åren. Det är nu lönsamt att satsa på solel och nya miljövänliga affärsmöjligheter i solcellsbranschen.

Se sändningen i efterhand på Energiföretagens tv-kanal.

Presentationerna i pdf: