Pilotprojekt för elektrifierat fossilfritt underhåll i solpark får ny Vinnova-investering

Alight, Husqvarnas och Sveriges Lantbruksuniversitets gemensamma pilotprojekt för fossilfri elektrifierad klippning av vegetation i solpark fick förra året 4 miljoner i finansiering av innovationsmyndigheten Vinnova. Nu har projektet fått förlängning fram till Juni 2023 och en ytterligare investering på 2,5 miljoner kronor. 

Pilotprojektet är det första i sitt slag inom fossilfria mobila arbetsmaskiner i solparker och den autonoma gräsklipparen implementerades under våren 2022 i Alights storskaliga solpark i Skurup (18 MW). Projektet består av kunskapsuppbyggnad, implementering, genomförande och utvärdering.

Inom ramen för projektet undersöker man dels hur elektrifierad autonom skötsel av växtligheten ska utformas för att undvika skuggning av panelerna och att de skadar solpanelerna, samt hur man uppnår en hög energiproduktion och bibehåller ekosystemens funktioner, som t ex biologisk mångfald.

Slutrapporten för projektet ska vara klar i Augusti 2023.