Press releases

Neoen och Alight påbörjar bygget av Sveriges största solpark i Hultsfred

På Hultsfreds flygplats inleder nu Neoen och Alight bygget av en solcellsanläggning som kommer att bli den största i Sverige. När anläggningen är färdigställd kommer den ha en installerad effekt på 100 MW och planeras vara i drift 2025.

Paris och Stockholm, 25 oktober 2023 — Franska Neoen (ISIN: FR0011675362, Ticker: NEOEN), en av världens största producenter av endast förnybar energi och svenska Alight, en europeisk ledande elproducent och utvecklare av solenergi, ingår avtal om totalentreprenad (EPC) med ett konsortium av Bouygues Energies & Services och Solkompaniet och därmed inleds byggfasen av av solparken i Hultsfred. Solparken kommer byggas av solcellspaneler med låg klimatpåverkan som installeras runt landningsbanan på Hultsfreds flygplats. 

Anläggningen planeras vara i drift 2025 och kommer generera el motsvarande den årliga användningen av hushållsel i mer än 18 000 bostäder. Med en effekt på 100 MWp (megawatt peak) blir anläggningen i Hultsfred det hittills största solenergiprojektet som byggts i Sverige. Den tidigare kommunicerade effekten om minst 90 MWp blir i praktiken alltså högre.

Solparken stöds av ett långsiktigt elköpsavtal (PPA) som tecknades i slutet av 2022 med H&M-gruppen. Enligt avtalet kommer solparken förse modeföretaget H&M med 95 procent av den förnybara energi och ursprungsgarantierna som produceras. Överenskommelsen spelar en viktig roll i H&M-gruppens mål att senast 2030 endast köpa förnybar energi. Anläggningen kommer att anslutas till E.ON:s lokalnät i Hultsfred. 

– Jag skulle vilja gratulera vår utvecklingspartner Alight och våra entreprenörer Bouygues Energies & Services och Solkompaniet till denna stora prestation. Solparken i Hultsfred blir vårt tredje projekt i Sverige, efter vindkraftsparken i Storbrännkullen och batterilagret Storen Power Reserve. Vårt tredelade, långsiktiga tillvägagångssätt är ett utmärkt svar på Sveriges behov av att i övergången till netto-noll utsläpp 2045, säkra energiförsörjningen med konkurrenskraftig, lokalt producerad förnybar energi, säger Laetitia Prot, affärsutvecklingschef på Neoen i Sverige.

– Det är spännande att ta solparken i Hultsfred in i byggfasen, något som möjliggjorts av det fantastiska samarbetet mellan Neoen, E.ON, H&M-gruppen, Bouygues och Solkompaniet. Som det hittills största solenergiprojektet i Sverige ligger det inte bara i linje med Alights ambition att bidra med mer grön el till elnätet, utan är även ett markant steg för hela landet, eftersom det skyndar på övergången till en mer hållbar framtid, säger Harald Överholm, vd på Alight, som samäger solparken med Neoen.

– Solparken blir ett viktigt tillskott till elproduktionen i södra Sverige där efterfrågan på billig el är som allra störst. Intresset för att ansluta den här typen av anläggningar till elnätet växer hela tiden, vilket är väldigt positivt för klimatomställningen och utbyggnaden av den svenska elproduktionen, säger Martin Höhler, vd på E.ON Energidistribution.

– Jag skulle vilja tacka vårt team i Sverige för denna prestation. Vi är mycket stolta över att inleda bygget av vårt tredje svenska projekt som också blir vår första solpark i Sverige. Det är ett resultat av ett fruktbart samarbete mellan Frankrike och Sverige. Sedan 2020 har vi investerat nästan 150 miljoner euro i Sverige och vi kommer att accelerera ytterligare. Neoen verkar på fyra kontinenter och Sverige är ett av våra mest lovande länder, säger Neoens vd och styrelseordförande Xavier Barbaro.