Press releases

H&M Group och Alight tecknar elköpsavtal för tre nya solparker i Sverige

Alight and H&M Group har tecknat långsiktiga elköpsavtal (PPA) för att bygga tre nya solparker i Sverige.

Alight, en ledande europeisk solutvecklare och energiproducent, och den globala modekedjan H&M Group har tecknat långsiktiga elköpsavtal (PPA) för att bygga tre nya solparker i Sverige.

Solparkerna är belägna i Blekinge, Södermanland och Halland, med en kapacitet på 13 MW, 6 MW och 4 MW. Konstruktionen av solparken i Blekinge har redan påbörjats, medan byggnationen av de andra två anläggningarna kommer att påbörjas senare i vår. Enligt den nuvarande tidslinjen kommer de att sättas i drift i början av 2025 och förse H&M Group med grön el. När de är i drift kommer Alight att äga och driva solparkerna.

Tillsammans kommer projekten att generera minst 24 GWh grön el, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen för över 4 800 villor.* Detta avtal bygger vidare på partnerskapet mellan H&M Group och Alight, som undertecknade ett PPA i december 2022 för att bygga en 100 MW solpark i Hultsfred, som samägs och utvecklas ihop med Neoen, en ledande fransk producent av förnybar energi. 

Ulrika Leverenz, Head of Green Investment på H&M Group, säger: “Vi är väldigt glada över möjligheten att etablera tre nya solparker utöver det tidigare PPA-avtalet vi undertecknade med Alight 2022, vilket för oss närmare vårt mål att endast använda förnybar el år 2030. Förnybar energi är en hörnsten i vår framtidsplan för att minska utsläpp och uppnå nettonollmålet 2040 och avtal som detta med Alight spelar en stor roll för vår resa.”

Harald Överholm, VD och medgrundare av Alight, säger: “Vi är hedrade över att H&M Group har valt att stärka vårt partnerskap genom att underteckna PPA-avtal för att bygga tre nya solparker i Sverige. H&M Groups åtagande möjliggör projekten och tillför ny grön el till det svenska elnätet — det är en vinst för både ett hållbart näringsliv och samhälle.”

 

*Baserat på 5 000 kWh per hushåll

 

Om solparken i Blekinge:

Investerare: Infranode och Alight

Ägare av elnätet: E.ON

Förväntad årlig elproduktion: 14 GWh/år

Installerad effekt: 13 MWp

Areal: 13 hektar

Byggstart: Hösten 2023

Planerat datum för driftsättning: Våren 2025

 

Om solparken i Södermanland:

Investerare: Alight

Elnätsägare: Tekniska Verken

Förväntad årlig elproduktion: 6 GWh/år

Installerad effekt: 6 MWp

Areal: 10 hektar

Byggstart: Våren 2024

Planerat datum för driftsättning: Våren 2025

 

Om solparken i Halland:

Investerare: Alight

Elnätsägare: E.ON

Förväntad årlig elproduktion: 4 GWh/år

Installerad effekt: 4 MWp

Areal: 6 hektar

Byggstart: Våren 2024

Planerat datum för driftsättning: Våren 2025