Communication

Intervju med Anders Ygeman vid invigningen av solparken i Linköping

Vid invigningen av solparken i Linköping fick Harald Överholm, Alights vd, chansen att prata med Sveriges energi-och digitaliseringsminister Anders Ygeman om vikten av förnybar energi och solenergins framtid i Sverige.

– Den här parken är ett viktigt bidrag till att vi i Sverige ska klara våra energi- och klimatmål, säger Anders Ygeman vid invigningen av solcellsparken i Linköping den 21 oktober i år till Harald Överholm, vd på Alight.

Vidare säger energiministern att det är postivt att solcellsparken bidrar till att öka andelen förnybar energi i det svenska systemet och att behovet av ny el finns. Sveriges behov av el ökar nämligen när många industrier elektrifieras samtidigt som el en viktig exportvara för Sverige och vi på genom att exportera förnybar energi även kan hjälpa andra länder att klara sina klimatmål.

Solcellsparken i Linköping 

Solcellsparken är ett resultat av ett samarbete mellan Alight, Infranode och Tekniska verken i Linköping som äger och finansierar parken samt Swedbank som köper elen som produceras. De fyra organisationerna har valt att gemensamt satsa på att bygga och driva solcellsparken i syfte att bidra till en mer hållbar energiförsörjning.

Alight har ansvarat för byggnation och underhåll av parken. Infranode som specialiserar sig på infrastrukturinvesteringar i Norden, finansierar solcellsparken. Markområdet för solcellsparken ägs av Tekniska verken i Linköping. Swedbank har åtagit sig att köpa den el som produceras.