Communication

Harald Överholm gästar podcasten DNV GL Energy talks

Alights grundare och vd Harald Överholm är med i senaste avsnittet av podcasten DNV GL Energy talks. Bland annat pratar Harald om framtiden för solenergi och dess potential som motor i energiomställningen under de närmaste åren. Harald Överholm berättar också att han tror att sol kan komma att stå för upp till 50 procent av den globala energiproduktionen redan under vår livstid.

Harald berättar också om några av de kritiska framgångsfaktorerna för solenergi, inklusive dess låga pris, hållbarhet och skalbarhet – som resulterar i att sol är en av de mest tillgängliga energikällorna som finns för både företags- och konsumentmarknaden.

I avsnittet diskuterar de dessutom några av framstegen inom solteknik som både hjälper till att minska kostnaderna och öka efterfrågan från större företag, och den inverkan detta har på branschen som helhet.