Communication

Alights Hållbarhetsrapport för 2019

Eftersom vi är ett företag som själva jobbar med förnybar energi tar vi koldioxidutsläpp på stort allvar. Koldioxidutsläpp är en central utmaning för vår generation. Att veta att vi spelar en roll i skiftet mot att använda mer förnybar energi är en stor stolthet för vårt team, liksom för våra kunder och våra investerare.

Under det senaste året har Alight expandera ut i Europa, undertecknade vårt första kundramavtal utanför Sverige och skapade en EU-baserad affärsplan. Vår vision är att bli en europeisk ledare inom distribution av sol- och lagringstillgångar, och vi har upplevt en dramatisk övergång till nästa fas av denna resa. Den produkt vi har utvecklat mötte plötsligt en marknad med hög efterfrågan på den. Långsiktigt ledarskap innebär att vara expert på och kunna leverera system till våra kunder som kombinerar sol, lagring och en intelligent programvara. Det kortsiktiga målet med sådana lösningar är att maximera våra kunders ekonomiska besparingar. Långsiktigt kommer dessa lösningar att förändra vårt förhållande till våra kunder eftersom vi blir deras primära källa för baskraft.

Ladda ner Alights Hållbarhetsrapport här (pdf)