Press releases

Axel Johnson-koncernen ingår avtal med Alight för att dubbla Sveriges solparksbestånd

Axel Johnsons koncernbolag tecknar avtal med Alight som innebär att tre solparker med en sammanlagd installerad effekt om ca 90 MW kommer att byggas. Det innebär mer än en fördubbling jämfört med Sveriges idag etablerade solparksbestånd.

Solparken i Skurup
Martin & Serveras solpark i Skurup under utveckling

Axel Johnsons koncernbolag tecknar avtal med Alight som innebär att tre solparker med en sammanlagd installerad effekt om ca 90 MW kommer att byggas. Det innebär mer än en fördubbling jämfört med Sveriges idag etablerade solparksbestånd.

Axfood har tecknat ett elköpsavtal kallat PPA (Power Purchase Agreement) för en solpark med en installerad effekt på ca 40 MW, medan Axel Johnson AB tillsammans med koncernbolagen Axel Johnson International, Dustin, Kicks, Martin & Servera, gymkedjan STC och Åhléns ingått ett avtal om en park med installerad effekt på ca 30 MW. Parkerna planerar att uppföras i energiområde 3 och 4. 

Martin & Servera har tidigare meddelat att man tecknat ett avtal med Alight för en solpark om 18 MW i Skurup. Byggnationen av solcellsparken i Skurup pågår för fullt och ca 18 000 av de drygt 35 000 solpanelerna har hittills monterats.  

Alight äger, bygger, och sköter driften av anläggningarna. Axel Johnson-bolagen åtar sig att köpa all den el som produceras under minst tio år till ett fast pris för att sänka sina elkostnader, minska miljöpåverkan och skydda sig mot volatilitet i elmarknaden samt möjliggöra produktion av ny förnybar el. 

Mia Brunell Livfors, vd och koncernchef, Axel Johnson:
”Axel Johnson ska vara en stark och positiv förändringskraft i samhället, och ett uttryck för det är vårt arbete med minskad klimatpåverkan. Det är ett omfattande arbete som spänner över hela värdekedjan. Ett centralt område är att säkra en klimatvänlig energiförsörjning. Därför tar vi nu tillsammans inom koncernen ett viktigt och konkret steg för att sänka koncernens klimatavtryck genom att addera förnyelsebar energi till marknaden. Med det här steget bidrar vi också till en betydande framåtrörelse för den svenska marknaden för storskalig solenergi.”

Harald Överholm, vd Alight:

”Att se en stor svensk koncern gå från ord till handling och ta på sig ledartröjan i omställningen till grön energi är fantastiskt. Jag hoppas fler inom näringslivet inser fördelarna med att likt Axel Johnson ta kontroll över sin energikonsumtion och skapa mer förnyelsebar energi genom egna solparker”.

Axel Johnson har tidigare gjort avtryck som investerare i solenergibolag genom AxSol, som är delägare i bland annat Alight. Med den här investeringen visar koncernen även som köpare av energi att de ser solenergi som en konkurrenskraftig och växande del av framtidens energisystem. 

Martin & Serveras solpark i Skurup beräknas stå klar under våren 2022 och väntas producera ca 19 GWh, vilket motsvarar den årliga hushållselen i 3 800 svenska villor. Axel Johnson-parken kommer kunna producera ca 30 GWh, vilket motsvarar hushållselen för ca 6000 svenska villor, medan Axfood-parken kommer kunna producera ca 40 GWh, vilket motsvarar den årliga hushållselen för ca 8 200 villor. De två sistnämnda parkerna väntas bli slutförda under första halvan av 2023 och tillståndsansökningarna är under behandling.

För mer information, kontakta:
Johanna Snickars, kommunikationschef, Alight
Email: johanna.snickars@alight-energy.com, tel. 072-220 43 90

David Salsbäck, kommunikations- och hållbarhetsdirektör, Axel Johnson
Email: david.salsback@axeljohnson.se, tel. 073-389 00 90