Communication

Är du markägare?

En hörnsten i Alights strategi är att utveckla markområden där solcellsparker kan byggas. Är du eller känner du markägare och har tillgång till minst 15 hektar mark som kan vara lämplig för en solcellspark vill vi gärna komma i kontakt med dig. 

Även om intresset för solceller är större än någonsin finns det än så länge få stora solcellsparker i Sverige. Här finns en outnyttjad potential för företag att göra rejäla satsningar på hållbar grön el och en möjlighet för dig som markägare att bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle.

För dig som markägare handlar det i dessa projekt om att arrendera ut mark till solcellsparken. Du behöver inte investera i anläggningen eller köpa elen. Vi kan vanligtvis erbjuda förmånliga anläggningsarrenden som ger dig en långvarig och trygg intäktskälla.

Alight är en långsiktig aktör som bygger relationer. Vi finns med hela vägen från första diskussion med dig som markägare genom byggnation och under hela drifttiden. Det lägger grunden för ett starkt partnerskap, säger Eric van Alphen, projektutvecklare på Alight.

Vi vill gärna komma i kontakt med dig som vill vara en del av omställningen till ett fossilfritt samhälle, äger mark i södra Sverige och har minst 15 ha mark att arrendera ut.

Läs mer om vad det innebär att arrendera ut din mark som solcellspark här: 

https://www.alight-energy.com/sv/markagare