Press releases

Alight och Tekniska verken bygger Sveriges största samlokaliserade batterilagring i en solpark

Alight och Tekniska verken adderar batterilager till solparken på 12 MW i Linköping. Batteriets effekt är på 2 MW/2 MWh, vilket gör anläggningen till Sveriges största samlokaliserade batterilagring i en solpark.

Batterilagring solpark

Alights solpark på 12 MW är en av de största solparkerna i Sverige och driftsattes 2020. Genom att addera batterilagring till anläggningen blir det den största anläggningen för samlokaliserade sol-plus-batterilagring i Sverige. Batterilagret kommer att tas i drift i december 2022.

Alight har utvecklat, äger och förvaltar solparken. Tekniska verken är delägare i solparken och batteriet, samt nät- och markägare. Infranode är huvudfinansiär för både solparken och batteriet. Varberg Energi har varit rådgivare till Alight i projektet och Soltech installerar batterilösningen på plats. 

I takt med att förnybara energikällor blir en allt större del av Sveriges energimix och elektrifieringen av alla sektorer ökar snabbt blir det svårare att hålla det svenska elnätet i balans, särskilt med intermittent elproduktion. Energilagringssystem som batterier är en källa till flexibilitet som kan bidra till att balansera nätet och bli en viktig faktor för att möjliggöra en Gigawatt-skalig utbyggnad av förnybar energi i nätet.

Batteriet kommer bidra till att balansera det nationella elnätet genom frekvensreglering. Ett batteri kan utöver stödtjänster till nätägare också öka värdet av solenergiproduktionen genom att lagra solenergi och sälja den när marknadspriser är höga. Batterilager kan även tillhandahålla energi när solanläggningen inte producerar, t ex nattetid eller vid avbrott.

“Vi är väldigt stolta över att etablera Sveriges största kombinerade anläggning för sol-plus-lagring för att visa hur solel utan subventioner ihop med lagring skapar stora möjligheter. Genom att addera lagringslösningar i våra solparker revolutionerar vi sättet att producera förnybar el och gör den till en kraft för förutsägbarhet och nätstabilitet. När sol-plus-lagring alltmer blir en standard vinner alla på det”, säger Harald Överholm, vd på Alight.

Tekniska Verken har som vision att bygga världens mest resurseffektiva region. Då krävs det innovativa tekniska lösningar för att ersätta fossila bränslen. Det är därför glädjande att vi kan ta ännu ett steg i rätt riktning genom att tillsammans med Alight tillföra ny innovation i form av energilagring till en storskalig solpark. Målet är att kunna bidra till välbehövlig reglering på Svenska Kraftnäts frekvens- och balansmarknader i syfte att ytterligare stabilisera dagens elsystem, samtidigt tror vi att det kan vara en bra affär för oss”, säger Fredrik Remneblad, affärsområdeschef Tekniska verken Sol-, vind- och vattenkraft.

“Sol-plus-lagring kan kompensera för obalanser i elsystemet och erbjuder en snabb och skalbar lösning för att undvika dyra och långsamma nätförbättringar. Att stärka elnätet är viktigt men tar lång tid, medan solel och batterier växer snabbt och kan därför vara en viktig och kompletterande del av lösningen”, säger Anna Werner, vd på Svensk Solenergi.