Press releases

Alight förvärvar solenergianläggningar från Vattenfall

Alight utökar sitt ledarskap på PPA-marknaden genom att förvärva 15 anläggningar med förnybar energi i Sverige, varav 5 är solenergianläggningar med en kapacitet på cirka 0,5 MW.

Alight ökar sitt ledarskap på PPA-marknaden genom att förvärva 15 anläggningar med förnybar energi i Sverige, varav 5 är solenergianläggningar med en kapacitet på cirka 0,5 MW.

Vattenfall, en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme, avyttrar sitt segment av medelstora solenergianläggningar i Sverige till Alight. I och med förvärvet lägger Alight till 15 nya anläggningar med förnybar energi till sin befintliga portfölj med 50 anläggningar, för att ytterligare växa och diversifiera portföljen och stärka sin ledande position inom sol-som-tjänst i Sverige. De nya tillgångarna är en blandning av solel- och energieffektivitetsanläggningar belägna i Sverige, med en total förväntad årlig produktion på över 10 000 MWh.

“Vi är glada över att kunna utöka vår portfölj inom förnybar energi genom detta förvärv. Med vårt fokus på medelstora anläggningar är Alight en logisk partner för att underlätta Vattenfalls strategiska ompositionering, säkerställa en förstklassig kundupplevelse för sol-som-tjänst och en fortsatt säker produktion av gröna MWh på lång sikt. Vi hoppas att detta är början på en givande affärsrelation”, säger Harald Överholm, VD på Alight.

“Vi är mycket glada över att avyttra till Alight och är övertygade om att de kommer att ta hand om våra kunder på bästa sätt för en fossilfri framtid. Detta är ett strategiskt skifte för Vattenfall Värme, vi kommer nu att lyfta vårt fokus på fjärrvärme, kyla och ånga samt storskaliga energilösningar för industrier och distrikt. Vattenfall kommer att fortsätta med sin storskaliga solcellsverksamhet och erbjudanden om decentraliserad energiproduktion, till exempel solceller för tak, säger Kurosh Beradari, Sales Director, Vattenfall Värme.

De 15 anläggningarna förser bostadsrättsföreningar och verksamheter med förnybar värme och el till ett fast pris, vilket ger kunderna ett skydd mot de volatila energipriserna. Anläggningarna har varit i drift i mellan ett och tre år. Alight tar över förvaltningen i juni, även om det initialt är en övergångsperiod där Vattenfall fortfarande kan stötta.

Alight kommer att ansvara för förvaltning, optimering av produktionen och övervakning av verksamheten.