Communication

Alight förstärker sin styrelse med två nya ledamöter

Alight förstärker sin styrelse med två nya ledamöter, Sarah Chapman och Camilla Wideroth, som bidrar med värdefull internationell erfarenhet och omfattande kunskap inom både solenergi och finans. Eftersom styrelsen är viktig för företaget och dess riktning framåt tog vi chansen att höra från Camilla och Sarah om deras arbete, deras syn på Alight och framtiden för solenergi.

Camilla Wideroth (till vänster) och Sarah Chapman (till höger)
Camilla Wideroth (till vänster) och Sarah Chapman (till höger)

Möt Camilla Wideroth

Camilla är finanschef på Axel Johnson Group. Hon har arbetat i olika befattningar inom gruppen sedan 2009. Innan dess var hon på KPMG, i roller som revisor och IFRS-specialist. Camilla studerade internationell företagsekonomi vid Linköpings universitet. Icke-verkställande direktörsuppdrag: Axel Johnson International, KICKS, Åhléns och Martin & Servera.

Hej Camilla, du arbetar som CFO på Axel Johnson Group och är också ny i Alights styrelse. Vad betyder det här uppdraget för dig?
– För att klara klimatmålen måste en rad förändringar till och med en tro på företags förmåga och ansvar att påverka samhället i en positiv riktning, är det fantastiskt roligt att vara med i ett bolag som bidrar till att möjliggöra den omställningen.

Vilka möjligheter och utmaningar ser du för Alight och solenergibranschen?
– Vi är vid en riktigt spännande tidpunkt där sol blivit ett konkurrenskraftigt energialternativ för både hushåll och företag och där behovet av fossilfri energiproduktion är större än någonsin. En utmaning är att branschen, inte minst i Norden fortfarande är ganska omogen. Det finns mycket att göra i form av affärsutveckling för att göra det enklare och attraktivare för kunder att välja sol. Men möjligheterna som den strukturella tillväxten skapar är enorma.

Axel Johnson är också en investerare i Alight genom sitt dotterbolag AxSol sedan 2019, varför har ni satsat på Alight?
– Det första skälet till att vi gått in i solenergi är att vi ser stora möjligheter till tillväxt under många år framöver. Det andra är att solenergi är ett område som passar både Axel Johnsons långsiktighet och vår vilja att skapa samhällsnytta. AxSol har som ambition att investera och utveckla ledande solenergiaktörer, i nuläget med nordisk bas, och Alight är ett ledande sådant bolag.

Hur tror du att ett kraftköpsavtal kan skapa värde för företag?
– De flesta företag stora som små har en önskan om att fatta beslut som på långsikt påverkar klimatförändringarna i rätt riktning. Alight gör med sina PPA-upplägg det lätt att fatta rätt beslut.

 

Möt Sarah Chapman

Grundare och tidigare VD för Faro Energy, en finansplattform och utvecklare för solenergi på tillväxtmarknader, som hon sålde 2020. För närvarande rådgivare för start-ups, scale-ups, investerare och välgörenhetsorganisationer inom hållbarhetsområdet. Styrelseordförande för investeringskommittén för WRAP (Waste and Resource Action Programme), en brittisk välgörenhetsorganisation med fokus på avfall och cirkulär ekonomi.

Hej Sarah, du är ny i Alights styrelse, men du är ju ingen nybörjare inom solbranschen. Berätta lite om din bakgrund?
Jag grundade och var VD för Faro Energy som utvecklar och investerar i medelstora sollösningar för företagskunder, både på tak och fristående anläggningar – anmärkningsvärt lik Alight, men i olika geografier. Vi var bland de första att erbjuda en finansierad sollösning för företag i Brasilien, och verksamheten har varit ledande inom den enorma högkonjunkturen i denna sektor i Brasilien under de senaste tre till fyra åren. Jag har hittills tillbringat min karriär i brytpunkten mellan näringsliv och politik för att hitta lösningar på klimatförändringar. Jag började på McKinsey & Company i deras klimat- och hållbarhets, med målet att lära mig affärsfärdigheter som jag kunde använda för att lösa världens största problem. Sedan arbetade jag för Climate Bridge med att utveckla och finansiera koldioxidutjämningsprojekt i Kina och tillbringade också ett år med att inrätta den Global Commission on the Economy and Climate.

Hur fick du reda på Alight? Och vad betyder det för dig att sitta i Alights styrelsen?
– Jag hörde talas om Alight genom Warren Campbell, Alights COO. Jag arbetade för Warren 2008 på McKinsey & Company, på mitt första klimatrelaterade projekt någonsin (om koldioxidavskiljning och lagring). När han började jobba för Alight såg han tydliga paralleller mellan våra två företag och sammanförde oss. Jag tillbringade ett par trevliga dagar med Alight-teamet i början av 2020 på en kunskapsdelningsresa. Jag slogs av likheterna mellan våra två företag och det värde vi kunde skapa genom att dela med oss av våra erfarenheter. Jag såg ett väldigt värderingsdrivet team och tyckte verkligen om att arbeta med dem. Så när de kontaktade mig om styrelserollen var jag övertygad om att jag skulle ansluta till ett välskött företag som leds av etiska människor som delar min vision för den förändring som måste ske – och kunde också tydligt se vad jag kan bidra med.

Vad kan den nordiska solmarknaden lära sig av den brasilianska?
– Den nätanslutna PPA-marknaden för företag i Brasilien ligger ett par år före Sverige (och resten av Europa). Brasilien har ungefär dubbelt så många soltimmar som Sverige, så sol blev kostnadseffektivt där utan subventioner tidigare. Även om detaljerna i lokal reglering och kapitalmarknader skiljer sig åt är principerna ungefär desamma, så det finns många lärdomar från båda håll. I slutändan, om solenergi kommer att skapas med den hastighet och skala som krävs för att hålla sig under två grader, är det viktigt att dela idéer och lärdomar mellan olika länder.

Du gav Tedx-föredraget ”Hur solen vänder upp och ner på det globala energisystemet” redan 2015, vad har förändrats sedan dess?
– År 2015 kostade solpaneler cirka $0.8/W, och den globala marknaden drevs helt av subventioner i rika länder – särskilt USA och delar av Europa. Vid den tiden var solenergi precis på väg att bli konkurrenskraftigt i pris jämfört med elnätet utan subventioner i länder med hög solinstrålning och höga energipriser (inklusive de latinamerikanska länder som Faro verkade i). På de flesta marknader var solenergi fortfarande väldigt nytt och den totala installerade kapaciteten var tillräckligt liten för att inte ha någon väsentlig påverkan på elnätet. Kostnaden för sol har minskat med ~ 75% sedan dess, och den är nu runt eller lägre än elnätets pris i större delen av världen. Den globala installerade kapaciteten tredubblades mellan 2015 och 2020 (från 250 GW till 750 GW). Även om det fortfarande är viktigt att ha en möjliggörande politik tillhör subventioner alltmer det förgångna. Utmaningen nu är att omforma energisystemen för att klara förnybara energikällor som den dominerande källan till produktion – så integrerad energilagring, efterfrågestyrning, balansering och fjärranslutning.

Vilka andra trender ser du på horisonten för solenergi?
– Under det kommande decenniet kommer sol och vind att vara de dominerande billigaste kraftkällorna överallt i världen. För att nå klimatmålen måste den globala installerade kapaciteten 2030 vara fyra gånger högre än den är 2021 (enligt IEA). Så utmaningen för solindustrin nu är att skala upp så snabbt som möjligt, så brett som möjligt. Detta gäller i alla former – hustak, kommersiella och industriella takanläggningar, markmonterade företagsprojekt och som samhällsnytta. Även om tekniken är beprövad kommer det krävas en enorm investering, humankapital, leverantörskedjor och markutveckling, samt stödjande politik för alla typer av sol.

Slutligen, hur ser du på solenergis roll när det gäller att nå målen i Parisavtalet?
– Det finns inget enkelt recept för att lösa klimatkrisen – förändringar krävs i nästan alla ekonomiska områden. Men det är uppenbart att utan de radikala kostnadsminskningarna inom solenergin under det senaste decenniet skulle det inte finnas något hopp alls att nå målen.

Alights styrelse består sedan tidigare av Rikard Lindström, Christian Doglia, Magnus Brandberg, Richard Nicolin (CFO och medgrundare) och Wilhelm Löwenhielm (styrelseordförande och medgrundare).