Press releases

Alight bygger solpark åt Nolato

Industrikoncernen Nolato satsar på solel och har tecknat ett elköpsavtal, PPA, för en solcellspark som kommer byggas av Alight. Solcellsparken som kommer att byggas i södra Sverige kommer att producera 15 procent av Nolatos elförbrukning i Sverige.

I höst påbörjas byggnationen av en ny solcellspark i södra Sverige. Det är Nolatokoncernen som har tecknat ett PPA-avtal, Power Purchase Agreement, för solcellsparken med solenergiföretaget Alight. Alight kommer att bygga, äga och förvalta anläggningen och Nolato kommer köpa den el som produceras genom Bixia. Bixia har möjliggjort affären och kommer agera elhandelspartner för solparken.

– Vi är väldigt glada över vårt samarbete med Nolato och Bixia. Det är roligt att se hur man genom denna satsning visar industrin vägen till en mer hållbar produktion genom sol-PPA, säger Harald Överholm, VD på Alight.

Solcellsparken byggs på en yta som motsvarar ungefär 11,5 fotbollsplaner, och att har en installerad effekt på runt 8 MW och en normalårsproduktion på 8 GWh. Det betyder 15 procent av Nolatos elförbrukning i Sverige.

Nolato, som har en lång tradition av ansvarsfullt företagande och där omsorg om människor och miljö varit en naturlig komponent i arbetet redan sedan 1938 då bolaget bildades, vill nu ta ytterligare ett steg mot att bli ännu mer hållbara.

– Ansvarsfullt företagande är en stor del av vår företagskultur och att ständigt se till att det som görs i Nolato är hållbart och i samklang med miljö, ­socialt ansvar och affärsnytta är mycket viktigt för oss. Solcellsparken är ett steg i vår hållbarhetsresa och kommer att vara en del i att nå ett av våra mer utmanade hållbarhetsmål, nämligen att minska våra utsläpp med 80 procent till 2025, säger Christer Wahlquist, Vd och koncernchef på Nolato.

Avtalet som sträcker sig över 10 år kommer att hjälpa koncernen att minska miljöpåverkan ytterligare samtidigt som man sänker sina elkostnader och skyddas mot volatilitet i elmarknaden under avtalstiden.

– Att inkludera en solpark i kundens prissäkringsstrategi är ett stort mervärde. Samtidigt som det är en långsiktig och attraktiv prissäkring så bidrar det till mer förnybar produktion i södra Sverige där det finns ett produktionsunderskott, säger Marcus Annell, ansvarig för finansiell handel på Bixia.

EON ansluter parken till nätet och parken beräknas tas i drift i slutet av april 2022.

Kontaktuppgifter:

Harald Överholm, vd Alight,
harald.overholm@alight-energy.com, 0704 19 86 91

Marcus Annell, Ansvarig finansiell handel Bixia,
marcus.annell@bixia.se, 0706 45 33 92