Press releases

Alight bygger solcellsanläggning på Kingspans fabrikstak

Kingspan har tecknat ett PPA-avtal, energiköpsavtal, med solenergiföretaget Alight. Alight kommer att investera, leverera och förvalta solcellsanläggningen på Kingspans fabrikstak, och Kingspan har tecknat ett energiköpsavtal om att köpa elen från anläggningen.

– Vi är väldigt glada över vårt samarbete med Kingspan. Tak är en outnyttjad yta och det finns många industritak i Sverige som skulle kunna lämpa sig väl för solelproduktion. Tak är ett väldigt bra komplement till att köpa solel från större solparker, säger Harald Överholm, VD på Alight.

Kingspan, ett globalt byggmaterialföretag, har under många år arbetat för att påskynda en framtid med nollutsläpp. Avtalet som sträcker sig över 25 år kommer att hjälpa koncernen att säkra sina elkostnader, minska miljöpåverkan och skydda mot volatilitet i elmarknaden.

– Klimatförändringar är den viktigaste frågan just nu och byggbranschen har en viktig roll att spela för att minska klimatförändringen. Vi tror på byggnader med låg energi för att kunna skapa en framtid med ren energi och solenergi är en del av den framtiden, säger Anja Cronholm, Marknadschef Norden och Baltikum, Kingspan.

Anläggningen kommer byggas på taket av Kingspans fabrik i Stigamo och kommer ha 1310 kWp installerad effekt. Den kommer producera ca 1,15 GWh per år vilket motsvarar årlig hushållsel för 230 villor. Anläggningen ska stå klar och leverera den första elen sommaren 2021 och kommer att stå för ungefär 20 procent av fabrikens elförbrukning. I dagsläget finns det ungefär en handfull lika stora eller större anläggningar på tak i Sverige.

Kingspan är medlemmar i RE100, ett globalt initiativ som sammanför världens mest inflytelserika företag som förbundit sig till att använda 100% förnybar el.

– PPA-marknaden för företag i Europa växer snabbt, till stor del tack vare banbrytande projekt som detta. RE-Source gratulerar Kingspan och Alight Energy till deras innovativa arbete och ser fram emot att se fler projekt som detta i framtiden, säger Hannah Hunt, Impact Director på RE-Source, Europas ledande forum för företagsinköp av förnybar energi som finansierats av bland annat RE100.