Communication

Alight ansluter sig till UN Global Compact 

Alight har gått med i Förenta nationernas initiativ UN Global Compact, världens största hållbarhetsinitiativ för företag, och förbinder sig därmed att genom företagande vara delaktig i att hjälpa till att nå de globala målen.

I februari i år gick Alight officiellt med i FN:s initiativ UN Global Compact. Initiativet är en långsiktig strategi för att främja affärsmedvetenhet och åtgärder för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling fram till 2030. Över 10 000 företag är redan del av initiativet och har genom sin medverkan fått ett ramverk som vägleder företag, oavsett storlek, komplexitet eller plats, gentemot att uppnå de globala målen.

– Att gå med i UN Global Compact är ett viktigt steg för att förändra vår värld genom vårt företagande. Alights kärnverksamhet inte bara stöttarmålet SDG 7.2, vi vill också se till att vi visar våra värderingar genom våra val och vårt fokus på hållbarhet, säger Harald Överholm, vd Alight.

Att vara en del av UN Global Compact innebär att Alight stödjer de tio principerna inom initiativet om mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption, och förbinder sig att göra principerna för initiativet till en del av Alights kultur, dagliga verksamhet och strategi.

Läs mer om FN: s Global Compact här och om Alights medlemskap.