Communication

Alights rapport för FN:s Global Compact

Som en del av Alights engagemang i FN:s Global Compact har vi publicerat vår första årliga rapport "Communication on Progress" (för 2021). I rapporten beskriver vi det arbete som vi har utfört för åtgärder eller policyer inom mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption, samt resultaten

Som en del av Alights engagemang i FN:s Global Compact har vi publicerat vår första årliga rapport “Communication on Progress” (för 2021). I rapporten beskriver vi det arbete som vi har utfört för åtgärder eller policyer inom mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption, samt resultaten. Vi utvecklar också hur vi har främjat FN:s hållbarhetsmål och hur de är integrerade i företagets affärsmodell, i vårt fall SDG 7 (hållbar energi för alla) och SDG 8 (anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt).

Vår vd Harald Överholm skriver i det inledande vd-ordet om fortsatt stöd för FN:s Global Compact och dess tio principer att “som en solenergileverantör vars affärssyfte är djupt förankrat i FN:s hållbarhetsmål är det helt enkelt en självklarhet för oss att också förbinda oss till FN:s Global Compact“.

Vi är stolta över att betraktas som ledare inom vårt område, och detta är inte enbart baserat på tillväxt eller ekonomiska resultat, utan även för att visa tankeledarskap genom att till exempel investera i gröna innovationer eller ta ställning i frågor som borde vara viktiga för oss alla. Som pionjär är det din plikt att bana väg för andra“, avslutar Harald (översatt från engelska).

Läs hela rapporten här.