Communication

Harald Överholm talare på Davos Energy Week

Harald Överholm höll idag en keynote om utvecklingen av subventionsfri solenergi inom EU på Davos Energy Week.<br />

Subventionsfri solenergi inom EU – vägen mot expansion 

Solenergi står enbart för tre procent av den globala energiproduktionen idag, och för att få andelen solenergi att växa räcker det inte med att förlita sig på regeringsbeslut, utan solenergi som konkurrerar på marknadsmässiga villkor är den bästa lösningen. För att lyckas behöver solenergi vara det bästa energivalet för företag, som idag står för 70 procent av elförbrukningen. Att skapa ett värde för energianvändare är nyckeln till en skalbar tillväxt.

Lyssna på Harald Överholm prata på Davos Energy Week om Subsidy-Free Solar i EU.