Swedbank

Solpark ska stå för 30% av Swedbanks elförbrukning i Sverige

Banken har tecknat avtal för att köpa 11,500 MWh solel per år i 20-årigt PPA.

Swedbank, med fyra hemmamarknader i Sverige, Estland, Litauen och Lettland, har länge varit engagerade i miljö- och hållbarhetsfrågor. 2003 blev Swedbank den första noterade banken i Norden att få ISO 14001 miljöcertifiering. Hela bankens svenska verksamhet drivs på förnybar energi. På senare tid har banken satt ett klimatmål för hela Swedbank-gruppen att minska koldioxidutsläpp med 20 procent mellan 2017 och 2022.

Swedbank valde Alight som PPA-partner i en omfattande upphandlingsprocess. Alights team av experter var den stora skillnaden mot övriga leverantörer, enligt feedback från Marius Adomavicius, Swedbank’s Head of Group Infrastructure.

Solcellsparken i Linköping med en installerad effekt på 12 MW driftsattes i juli 2020. Parken förväntas stå för 30% av Swedbanks elförbrukning i Sverige, eller 11.5 GWh årligen.

Solparken sedd från ovan