Alecta

Köpcentrum möter kundönskemål om hållbarhet med fullskalig solstrategi

Alecta är en av Europas största förvaltare av tjänstepensioner och har 2,5 miljoner privatkunder och 35,000 företagskunder. I sin totala portfölj äger Alecta en stor andel fastigheter, som inkluderar Sveriges största köpcentrum, hotell, kontorslokaler m.m., som alla drivs på förnybar energi sedan 2015. Alecta mäter och rapporterar koldioxidavtrycket från sina investeringar.

Under 2017 planerade Alecta att utveckla ett antal retailfastigheter. Man genomförde en undersökning bland de kommersiella hyresgästerna och kunderna för att förstå hur de bättre kunde möta deras önskemål. Det visade sig att hållbarhet var en topprioritet för dessa målgrupper.

Varför valet föll på Alight

Alecta genomförde omfattande research om hur de kunde reducera koldioxidavtrycket från sina fastigheter och utvärderade flertalet solcellsföretag. De flesta av dem var energieffektiviseringsföretag som kunde hjälpa dem köpa och installera sina egna solceller. Men det var inget alternativ för Alecta.

“Det är smartare för oss att investera i infrastrukturen i våra fastigheter istället för solceller”, säger Christofer Salmén, förvaltare av Alectas fastighetsportfölj inom detaljhandel.

För Alecta var idén om att planera, köpa och bygga solceller utan expertis inom förnybar energi inte ett alternativ.

Alights PPA-modell stack ut bland de konkurrerande leverantörerna. Och dess nära partnerskap med Infranode, en välkänd infrastrukturfond med fokus på hållbarhet, bidrog med trovärdighet, säger Salmén.

“För oss är det av högsta vikt att göra saker rätt, speciellt med de varumärken vi förvaltar”, säger han. “Vi vill inte ta risk”.

Resultat

Heltäckande solstrategi inklusive utvärdering av alla Alectas fastigheter

Alight utvärderade 12 fastigheter inom det första 1,5 åren för att avgöra möjligheten att installera solceller på taken. Analysen inkluderar kostnadsjämförelser av nuvarande elkostnad och PPA-kostnader.

Solenergi på handelsplatser, köpcentrum, mataffärer och hotell

Initialt påbörjades samarbetet med Alight med ett solprojekt. Kort därefter ökade det till sex solprojekt de första två åren. En fastighet kan producera 180,000 kWh per år. Två shoppingcenter kan generera 475,000 kWh per år.

Minskat CO2 med 103 ton under första 1,5 åren

Under de första 1,5 åren av samarbete med Alight installerade Alecta sex takbaserade solcellsanläggningar och därmed reducerat sina koldioxidutsläpp med 103 ton.

Tydlig kommunikation i lokal marknadsföring och årsrapport

Att kommunicera Alectas hållbarhetsengagemang och planer genom sin årsrapport har haft en stor effekt. “Det visar att vi agerar på hållbarhetsmålen och det är ett bra sätt att marknadsföra sig”, säger Salmén. Hittills har Alectas kommunikationsstrategi fokuserat på lokal marknadsföring, men de planerar att utforska mer breda initiativ i framtiden.

Företagskulturen förändras med ökad kunskap inom förnybar energi

Salmén och hans kollegor diskuterar strategi med Alight varannan eller var tredje vecka, medan Alectas tekniska personal och fastighetschefer träffar Alight på månadsbasis. Av alla sätt Alecta har fått värde från samarbetet med Alight tror Salmén att det som haft störst påverkan på hans kollegor är den kunskap man har fått ta del av.

“Jag tror att organisationen har lärt sig om fördelarna med förnybar energi och hur man kan kommunicera det”, säger Salmén. “Hela organisation är väldigt intresserade”.

Långsiktigt samarbete

För Alecta var det kritiskt att välja rätt rådgivare inom solenergi baserat på mängden fastigheter de äger och de många krav som det oundvikligen skapar. De kanske vill bygga om vissa fastigheter, addera fler hyresgäster eller göra förändringar på infrastrukturen i framtiden. När dessa situationer uppstår framåt kommer Alights team finnas med vid deras sida.

Alight's solar energy installation at Alecta's property in Värmdö, Sweden
Alight's solar energy installation at Alecta's property in Värmdö, Sweden
Takanläggning på Värmdö köpcentrum