Kingspan

Kingspans täcker 20 procent av sin svenska fabriks elförsörjning genom en strategisk satsning på solceller på fabrikstaket

Kingspan, som är ledande inom byggbranschen i arbetet med att minska sina koldioxidutsläpp, installerade solceller på taket av sin toppmoderna fabrik i Stigamo utanför Jönköping och dessa täcker nu 20 procent av fabrikens totala elbehov.

Kingspan solar rooftop installation Stigamo

Kingspan grundades 1965 och och är idag världsledande inom avancerade isolerings- och bygglösningar. Huvudkontoret finns på Irland, men företaget är verksamt i mer än 70 länder och har drygt 19 000 anställda världen över på sina 198 tillverkningsanläggningar. 

Under 2018 såg Kingspan en stor möjlighet att expandera till Sverige genom att bygga en toppmodern tillverkningsanläggning för sitt premiumproduktsortiment Kooltherm-isolering här. Efterfrågan på deras Kooltherm-produkter hade ökat betydligt under åren innan, särskilt i Sverige och Danmark, och efterfrågan förväntades fortsätta växa stadigt i alla nordiska och baltiska länder. 

Möjlighet: Jakten på att minska koldioxidutsläppen inom byggbranschen

För att begränsa effekterna av klimatförändringarna måste världen minska utsläppen av växthusgaser till noll år 2050, i enlighet med Parisavtalet. Byggnader är starkt bidragande till problemet och står för hela 39 procent av de globala energirelaterade koldioxidutsläppen, varav 28 procent från driftutsläpp inklusive uppvärmning och kylning, och 11 procent från material och konstruktion, enligt World Green Building Council. Som ledare inom den energiintensiva sektorn visste Kingspan att man behövde sätta upp ambitiösa mål för att driva industrins hållbara omvandling, samtidigt som man också skulle uppnå en skalbar tillväxt i företaget.

Tillvägagångssätt: Att göra solceller till en hörnsten i energistrategin

För att lyckas inrättade Kingspan sitt program Planet Passionate, där företaget bland annat har åtagit sig att öka sin direkta användning av förnybar energi vid tillverkningsanläggningar till 60 procent fram till 2030. Eftersom man insåg fördelarna med ett snabbt genomförande, lägre energikostnader och en smart användning av sina takytor, blev solceller på tak en hörnsten i företagets energistrategi. Kingspan har därför åtagit sig att öka sin produktion av förnybar energi på tak med 20 procent och att installera solcellssystem på alla ägda anläggningar senast 2030.

Kingspans toppmoderna fabrik i Stigamo utanför Jönköping utformades redan från början för att rymma solcellssystem på plats, vilket stämde överens med företagets uppdrag att öka sin produktion av förnybar energi på sina anläggningar och påskynda övergången till nettonollutsläpp. 

Med tanke på sina åtaganden i sitt Planet Passionate-program var det självklart för Kingspan att installera solceller på taket av sin nya anläggning. När det gällde finansieringen av systemet valde Kingspan ett 25-årigt energiköpsavtal (PPA) framför en modell för kapitalutgifter (capex), vilket innebär att Alight byggde, äger och driver solcellssystemet medan Kingspan köper energin som produceras från anläggningen. Kingspan valde ett elköpsavtal eftersom de ville ha en lokal expert när man expanderade till en ny marknad, för att säkerställa att alla juridiska och rättsliga processer inklusive tillståndsfasen följdes och för att minska riskerna i projektet. 

Elköpsavtalet har även gjort det möjligt för Kingspan att kompensera sin elförbrukning och minska utsläppen mot ett nettonollutsläpp samtidigt som det ger en långsiktig försäkring mot framtida volatila elpriser, utan att behöva göra en investering.

– Byggbranschen har en viktig roll när det gäller att minska klimatförändringen. På Kingspan tror vi på lågenergibyggnader för en framtid med ren energi, och solenergi är en del av den framtiden. Solceller var en naturlig lösning för taket på vår fabrik i Stigamo och Alight var en naturlig lösning som PPA-partner.  

– Sören Eliasson, fabrikschef, Kingspan Insulation Sverige

Resultat: En av Sveriges största solcellsinstallationer på tak

Lite drygt ett år efter att solcellsanläggningen på fabrisktaket togs i drift, står den nu för cirka 20 procent av fabrikens totala elbehov och är också en av Sveriges största solcellsinstallationer på tak.

Solcellsanläggningen har en installerad effekt på 1310 kWp och producerar cirka 1,15 GWh per år, vilket motsvarar den genomsnittliga årliga elförbrukningen för 230 enfamiljshus. När anläggningen var färdigställd och började leverera ren el sommaren 2021 var det den största BtM-avtalet (behind-the-meter) för företag i regionen.

En viktig framgångsfaktor för Kingspans installation av solel på sitt fabrikstak var att man hade en fastställd intern strategi. Vi ser ofta kunder som misslyckas med att mobilisera sin egen interna organisation på grund av att de saknar en tydlig strategi med tydliga mål. Att ha ett dedikerat team, precis som Kingspan hade, är till stor hjälp vad gäller att få hållbarhetskriterier, kvalitetskrav och PPA-villkor rätt från början. Det bäddar för framgång,” säger Pascal Olin, chef för Onsite Solar på Alight.