Järfälla kommun

Järfälla kommun satsar på 100 procent på förnybar energi år 2025

Järfälla kommun ligger i framkant när det kommer till hållbarhet och har som mål att gå över till 100 procent förnybar energi till år 2025. De har bland annat en egen solanläggning på tak genom ett sol-PPA med Alight.

Järfälla kommuns mål är att gå över till 100 procent förnybar energi till 2025, inklusive en utbyggnad av minst 1 MW solenergi. För att nå det målet valde Järfälla att lansera Sveriges första offentliga sol-PPA-anbudsprocess 2017, som inkluderar tio solcelleanläggningar på hustaken till skolor och bostäder inom kommunen.

Anbudsgivarna lämnade ett PPA-pris som täckte alla solanläggningar och det vinnande budet från Alight var lägre än nätkostnaden. Att välja PPA-modellen i kombination med en centraliserad anbudsinriktning gjorde det möjligt för Järfälla att göra betydande framsteg mot sitt mål för förnybar energi sex år före schemat samtidigt som man använde den avsedda CAPEX-budgeten på annat håll och skapade besparingar från första dagen.

“Vi hade ett tydligt mål. Att installera 1 MW solenergi före 2025. Vi funderade på hur vi bäst skulle få det att hända. Det starkaste argumentet för PPA var den ekonomiska aspekten. Solelen kostar mindre än el från nätet. Jag är väldigt stolt över vad vi har lyckats med.”

Anläggningschef, 2017