Strawberry

Hotell drivs med förnybar energi via solceller på taken

Strawberry, en av de största hotellkedjorna i Skandinavien med nästan 200 hotell, har ett stort åtagande att bedriva en så hållbar verksamhet som möjligt i alla nivåer. Deras vision är “Alla hotell som kan ska drivas på förnybar energi”.

Strawberry valde att levandegöra sin vision genom ett PPA för solenergi, där implementeringen påbörjades redan 2015. Idag har Alight rullat ut fyra takanläggningar för solenergi på fyra olika hotell: Quality Hotel Friends, Quality Hotel Globe, Clarion Hotel Sign and Yasuragi.

Yasuragi drivs helt på förnyelsebar energi. Deras solcellsanläggning levererar 119 MWh av solel per år och visar gäster, medarbetare och övriga intressenter en synlig lösning på hur ett hotell kan inte bara konsumera utan också bidra till att skapa förnybar energi.

Per Keller, vd på Yasuragi, förklarar varför deras solcellsanläggning på taket är viktig för dem:

-Yasuragi är på en konstant resa, en resa mot att hitta optimala lösningar för att minska sin klimatpåverkan. Den tekniska utvecklingen för hållbara energialternativ ökar i en rasande fart och vi vill vara ett företag som bidrar till en mer klimatsmart värld. Att ständigt justera, agera, utveckla och lyfta olika hållbarhetsfrågor har varit en del av vårt DNA i många år. I en tid då miljödebatten äntligen har nått högt upp på agendan för både individer och näringslivet vill vi vara en av de aktörer som leder utvecklingen. Vårt samarbete med Alight gör det lättare för oss att ta ännu ett steg i rätt riktning.