Bixia

Bixia och Alight har tecknat samarbetsavtal

Alight och elhandelsbolaget Bixia tagit fram ett samarbetsavtal kring leverans av solel. Samarbetet gör att företag kan erhålla det fulla affärsvärdet av solceller utan att behöva lägga ner egna resurser på investering och drift av solcellsanläggningar. 

Genom samarbetet kommer Bixia att erbjuda sina företagskunder enkla helhetslösningar inom solenergi som levereras av Alight. Bixias erbjudande innebär att kunder lånar ut taken på sina fastigheter där Alight installerar solceller, och tar ett helhetsansvar genom hela processen, från finansiering och installation till drift och förvaltning. Kunden köper sedan den solel som produceras på taket till ett förutbestämt pris per levererad kilowattimme.

Magnus Höglund, produktansvarig på Bixia förklarar att man vill förenkla för sina kunder genom erbjudandet.
”Vi märker att allt fler är intresserade av solel för att bidra till en hållbar och klimatsmart värld. Men vägen till att producera sin egen solel är ofta tidskrävande och krånglig. Med vårt nya erbjudande har vi gjort det enkelt för företag som vill vara med och bidra. Vår övertygelse är att det ska vara lätt att göra rätt.”

Bixia har länge jobbat aktivt och medvetet med att öka andelen förnybar el på marknaden och ge lokala elproducenter tillgång till elmarknaden. Samarbetet med Alight är ett naturligt nästa steg för att öka tillgängligheten till förnybar energi och skapar ett attraktivt erbjudande där kunden erbjuds möjligheten att bidra till en mer hållbar framtid.

 

ICA Grytan Moheda

ICA Grytan i Moheda har tecknat ett elavtal med Bixia som ger dem ett lägre pris, el från förnybara källor och den unika energirapporten som visar när elförbrukningen är onödigt stor. För ICA-handlaren Niclas Stenberg var det solklart val som inte har kostat honom en enda krona.

“För mig är det lika självklart att köpa el som är närproducerad och förnybar som att köpa ekologiska och närproducerade grönsaker. Jag känner stolthet över att kunna dra nytta av allt det fina som produceras i trakten och samtidigt gynnar det lokala näringslivet.”

 

Toyota Material Handling Europe
Toyota Material Handling Europe och Alight samarbetar i ett strategiskt solprogram. Läs mer om samarbetet här.