SVTC Solar Scorecard – guide till hållbara solpaneler

SVTC Solar Scorecard hjälper köpare att välja solpaneler som tillverkats under schyssta villkor och vars e-avfall hanteras på ett ansvarsfullt sätt.

Betande får i Alights solpark i Åhus
Sheep grazing at Nolato’s solar park in Åhus / Photo by Daniel Larsson

Solenergi är en grön energikälla. Så som kund antar man ofta att det är självklart att panelerna är tillverkade med hänsyn till hållbarhet och social rättvisa. Men hur ska man veta om panelerna är tillverkade under schyssta villkor?

För att underlätta för kunder vid val av solpaneler har kontrollorganisationen Silicon Valley Toxics Coalition (SVTC) tillsammans med universitetet i Edinburgh skapat Solar Scorecard. Ett protokoll där olika solcellstillverkare jämförs på åtta punkter och man snabbt ser hur väl de presterar inom hållbarhet och social rättvisa.

SVTC drivs av flera intressenter och har i över 30 år arbetat för att elektronikproducenter ska ta livscykelansvar för sina produkter. Det omfattar bland annat att skydda arbetare från exponering av giftiga kemikalier. Och att hindra tillverkarna från att dumpa farligt elektronikavfall i utvecklingsländer. Organisationen har genomfört scorecard-mätningar av solcellstillverkare sedan 2010.

Punkterna som poängsätts

  • Utökad producentansvar (15 p)
  • Utsläppsrapportering (15 p)
  • Arbetsrätt, hälsa och säkerhet (15 p)
  • Distributionsflöden (15 p)
  • Tillverkningsmaterial och giftighet (10 p)
  • Energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser (10 p)
  • Vattenanvändning (10 p)
  • Hantering av konfliktmineraler (10 p)

Maxpoängen är 100 poäng. I mätningen för 2018-2019 granskades 37 tillverkare. Den som presterade bäst, Jinko, fick full pott. Mer än hälften av tillverkarna nådde inte upp till 10 poäng. I protokollet, som kan laddas ner här, ingår även en kort analys av den aktuella mätningen.

Kritik mot Solar Scorecard

Solar Scorecard är välanvänd och känd i branschen. Däremot finns viss kritik riktad mot Solar Scorecard som ranking.

En del av kritiken handlar om att det är just en ranking och ingen certifiering. Kritiker menar att även om en tillverkare presterar topp tre på Solar Scorecard betyder inte det automatiskt att tillverkaren producerar hållbara solpaneler.

En certifiering där krav ställs på tillverkaren skulle på ett bättre sätt säkra hållbar produktion av paneler. Däremot finns ingen certifiering för solcellspaneler som är utbredd på marknaden. Solar Scorecard har mål om att i framtiden också sätta krav på leverantörerna för att skapa en standard. Men där är vi inte än.

En annan del av kritiken handlar om själva strukturen för processen. SVTC utgår från transparens från leverantörerna gällande social och miljömässig hållbarhet. Det är alltså upp till leverantörerna att själva fylla i frågeformuläret. Det är heller inte klart huruvida uppgifterna som är inlämnade till SVTC är kontrollerade. För Scorecard 2018-2019 är det inte mindre än 20 tillverkare som har fått noll poäng. Det är troligt att flera av tillverkarna inte fyllt i några uppgifter och därmed blivit nollad. Det behöver inte betyda att de har sämst paneler.

Trots kritiken är Solar Scorecard den bästa rankingen som finns. Den täcker mer än hälften av solcellsmarknaden och är användarvänlig. SVTC är de enda aktörerna i branschen som jobbar brett för att framhäva tillverkare som tillverkar solceller med hänsyn till miljö och arbetsmiljöförhållanden. Det är en bra början för att säkra hållbar solcellstillverkning.

 

Läs mer om Solar Scorecard och miljöpåverkan av solcellspaneler