Solel som tjänst vinner mark

Det blir alltmer populärt att avtala bort ägande, risker och ansvar bland de som satsar på solel genom så kallade PPA-avtal (elköpsavtal). Men som kund måste man fortfarande ha koll på några grunder.

Krångliga regler och komplicerad teknik höll länge tillbaka utbyggnaden av solceller i USA. För att sänka tröskeln började en ny typ av solcellsaktörer erbjuda solel som en tjänst. Ett känt exempel är Tesla Energy, tidigare Solar City. Ett dotterbolag till Tesla som grundades 2006.

Enkel men effektiv affärsmodell

Affärsidén är att solelsleverantören äger, bygger och driftar anläggningen direkt på kundernas tak. Medan den som äger eller hyr fastigheten köper elen som produceras.

För att det ska fungera affärsmässigt upprättar parterna ett energiköpsavtal. Idag brukar det kallas Power Purchase Agreement (PPA) på den internationella marknaden. Avtalet definierar alla villkor för elförsäljningen. Såsom datum för driftsättning, betalningsvillkor och uppsägning.

I USA fanns PPA för vindkraft sedan länge. För solceller började avtalsformen användas 2005. Sedan dess har PPA-avtalen spridit sig och idag är de en vanlig affärsmodell för solcellsanläggningar internationellt. Både för solparker och solceller på tak.

I Sverige används PPA redan av ett antal stora företag och 2017 blev Järfälla kommun först med att göra en offentlig upphandling av solceller genom PPA. Eneo Solutions, som står bakom den här bloggen, är ett av de företag som erbjuder PPA i Sverige – som en av flera lösningar till sina kunder.

Nedan har vi bifogat en tabell över exempel på sol-PPA som signerats av stora företag i Europa. Många PPA-avtal i Europa handlar ofta om solpark. Även i Sverige kan det vara lönsamt att satsa på solparker med PPA-avtal.

Exempel på sol-PPA för stora företag i Europa

Vad kostar ett PPA?

I ett PPA är det leverantören som bygger, installerar och driftar anläggningen. Den som är leverantör tar även på sig alla risker knutna till juridik och ekonomisk förvaltning. Allt ansvar förknippat med en solcellsanläggning tas över av solelsleverantören.

När leverantören räknat ihop alla sina kostnader, minus eventuella statliga stöd, får man fram ett pris per kWh för elen. Om man som kund accepterar priset och skriver under PPA-avtalet så åtar man sig samtidigt att fortsätta köpa el under anläggningens livslängd, ofta upp till 20 år. Eller att köpa ut anläggningen från leverantören, om man vill avbryta PPA-avtalet.

Att köpa elen är egentligen kundens enda ansvar. Priset per kWh är också den enda kostnaden för kunden. Inga avgifter, startkostnader eller egna behov av investeringar eller underhållskostnader bör tillkomma under avtalstiden.

Det låter ju bra, särskilt om man värderar trygghet. Vem skulle inte vilja veta att en del av ens elpris ligger fast i 20 år och inte åker jojo på elbörsen? Men det som är knepigt för kunden är förstås att veta om man fått ett bra pris, som står sig väl i konkurrensen under hela den här tiden. För att veta det måste man noggrant jämföra priset per kWh för andra affärsmodeller och energisatsningar, t.ex. med modellen LCOE.

– Det kan hända att det är mer lönsamt att äga och drifta anläggningen själv, om man är beredd att hantera det arbete som krävs. Eller att förhandla om sitt nuvarande energiavtal. Eller att göra energibesparingar i befintliga anläggningar – om det bara är kostnadslåsningen man är ute efter i solcellerna, säger Harald Överholm, en av grundarna till Eneo Solutions.

Kloka krav på PPA-avtal från kunden

Förutom att förhandla fram ett bra pris finns det några viktiga krav kunden bör ställa på PPA-leverantören:

  • Delaktighet vid val av paneler, montörer och driftplan.
  • Att alla ursprungsgarantier överförs till kunden.
  • Ett tydligt och enkelt sätt att avsluta avtalet i förtid.

Trots att PPA-leverantören äger och tar ansvar för anläggningen har kunden behov av att anläggningen utförs och driftas på ett sätt som är representativt för god sed i branschen och tryggar hållbarhetsvärden.

I ett elköpsavtal är det därför rimligt att som kund kräva att få vara delaktig vid val av paneler och montörer. Man bör även kräva att det finns en driftplan som tryggar efterlevnad av lagar och regler och hållbarhetsavtryck. Alla ursprungsgarantier ska också överföras till kunden.

En PPA-leverantör investerar i solcellsanläggningen och gör återinvesteringar i den. För att nå full återbetalning räknar leverantören med intäkter från elförsäljningen under hela 20-årsperioden.

Men många kunder vill kunna avsluta avtalet i förtid på ett enkelt sätt. Därför kan PPA-avtal t.ex. löpa över 5-årsperioder. Varje period avslutas med att kunden antingen köper ut anläggningen eller fortsätter att köpa el per kWh. Och efter ett visst antal 5-årsperioder kan kunden lämna avtalet kostnadsfritt.