Solceller på taket kapar alla delar av elpriset

Med en solcellsanläggning på taket minskar behovet av att köpa el från elnätet. Den besparingen utgör det största ekonomiska värdet med solceller.

Rooftop installation

Solcellsmarknaden befinner sig för närvarande i en mycket expansiv fas. Och skapar både hållbarhetsvärden och ekonomiska värden. Men vari ligger den ekonomiska nyttan med en solcellsanläggning? Och hur kan man jämföra priset på solceller med elpriset?

Priset på solceller har gått ner kraftigt de senaste åren. En del kanske ser möjligheten att sälja el till elnätet som en god affär. Och bakar in det i en enkel payoffberäkning som visar att investeringen snart har betalat sig.

Men om man gör en noggrann beräkning av LCOE (Levelized Cost of Electricity) så ser man totalkostnaden för anläggningen. Ofta är intäkten från att sälja solel till elnätet lägre än den besparing du gör om du använder motsvarande solel själv.

Ibland kanske man utlovas ett särskilt pris från sin elhandlare när man säljer el. Men man har oftast ingen garanti om att priset står fast under hela solcellernas livslängd. Som kan vara över 30 år.

Istället ligger det tydligaste ekonomiska värdet i den el man använder själv, inne i fastigheten. ”Bakom elmätaren” brukar det kallas. Den solelen ger en trygg kostnadsbesparing. Man köper helt enkelt mindre el från elnätet till fastigheten.

Solceller minskar kostnaden för alla de tre komponenterna i elpriset:

  • Nätavgiften
  • Elhandelspriset
  • Energiskatten

 

Värdet är prislåsning, inte besparing

Men vad betalar man istället för sin solel? Här gäller det att vara lite ödmjuk.

Snittpriset man räknar fram per kWh i ett solcellsprojekt gäller under hela dess livslängd. Detta kan innebära mer än 30 år. Men det pris på vanlig el som man jämför med gäller just nu. Och det finns inga garantier för hur det priset ska utvecklas över 30 år.

Det här är det viktigaste, men också det svåraste med att räkna på solcellers ekonomi. Man kan jämföra det med om man skulle binda räntan för sitt huslån i 30 år. Det går inte att på förhand veta om det är optimalt eller inte. Att jämföra priset på solceller med dagens elpris blir därför missvisande. Du har solelen i 30 år, men elpriset kommer sannolikt inte vara kvar på samma nivå som idag.

Värdet av att binda i 30 år kanske främst skulle vara att slippa risk, snarare än att vara säker på att göra vinst. Man minskar risken att drabbas hårt av framtida räntehöjningar. På samma sätt minskar solceller risken att drabbas av höjda elhandelspriser, nätavgifter och energiskatter.

Så det gäller som sagt att vara ödmjuk. Ingen vet hur nivåerna för de olika delarna av elpriset kommer att utvecklas över 30 år. Och oavsett vilket så får man bara en del av sin el från solcellerna. Alla som har solceller i Sverige måste fortfarande köpa el från elnätet, åtminstone på vintern.

Visst kan det visa sig att solcellssatsningen är en kanonaffär. Men det vet du först om 30 år. Inlåsningen och riskminskningen är det värde du tar ställning till idag. Och det kan vara stort i sig.

– Man ska komma ihåg att inget energibolag erbjuder fast pris i 30 år. Skulle man vilja upphandla vanlig el till ett 30-årigt fast pris från elnätet vore det omöjligt eller mycket dyrt. Och just att slippa bekymra sig för kostnadsökningar framöver kan vara ett stort värde i sig, säger Johan Tedestål, en av Eneos analytiker som ofta prognosticerar elpriser åt kunder. Värdet är särskilt stort om organisationen värdesätter långsiktig stabilitet, tillägger han.

Undvik fallgropar

Det finns också några fallgropar att ha koll på. Framförallt nätavtal och elhandelsavtal med fasta avgifter. De ger lägre möjlighet för solcellerna att påverka vad man betalar för el från nätet.

– Generellt kapar solelen alla delarna av elpriset. Men man behöver analysera fastighetens elnätsavtal för att kunna göra en mer exakt beräkning i det enskilda fallet. Oftast är en del av elnätsavtalet fast och påverkas inte, hur mycket solel man än producerar. Ibland får man också tillägg till sin nätavgift när man som elkund sätter upp solceller, särskilt vid större installationer, berättar Johan.

Detta gäller inte bara nätavtalen. I en del elhandelsavtal finns det också fasta delar, som ligger kvar även om man använder mindre el. Kanske man kan ändra det väl man skaffar solceller? Här behöver man be sin elhandlare om hjälp med att förstå avtalet och titta på alternativ.