Många orsaker till fel på solceller

Över hela världen ser vi en boom för solenergin. Den är viktig för att klara energiomställningen som klimatet kräver. Samtidigt ska man inte sticka under stol med att det finns många potentiella fel som kan uppstå. Fel som kan påverka både elproduktionen och säkerheten.

An Alighter atop AFA Blekholmen, our second solar rooftop project.

En anläggning som ska stå emot väder och vind i 30 år kommer ofrånkomligen att drabbas av en del fel under sin livstid. Det kan till exempel röra sig om skuggning och smuts på panelerna. Kablar som skavs sönder eller gnags av av skadedjur. Problem som i värsta fall kan ge farliga elfelbrand eller elektroniska apparater som slås ut.

Att inte upptäcka och åtgärda allvarliga fel kan också leda till brott mot Elsäkerhetslagen och Arbetsmiljölagen. Med rättsliga påföljder. Att veta om risker med solceller är nyckeln till att minimera fel på anläggningen.

Fel ger lägre värden

Även mindre allvarliga fel som skuggning, smuts och panelskador kan ge sämre elproduktion. Vilket ger ett lägre ekonomiskt och miljömässigt värde än beräknat.

Nedanstående uppställning visar 30 möjliga orsaker till fel som påverkar elproduktionen och säkerheten. I tidigare artiklar har vi skrivit om behovet av aktiv drift för att minimera risker samt tidigt hitta och åtgärda fel.

 

Fel som påverkar solcellsanläggningar Möjliga orsaker Påverkar elproduktion och CO2-fotspår? Påverkar säkerhet?
Skuggning Antenner, träd, takfläktar, nya byggnader, flaggstänger Ja Nej
Smuts Fågelspillning, damm (bygg/väg), löv, pollen, snö Ja Nej
Panelskador Skottning, fabriksfel, transportfel, objekt ställda på panelerna, hagel, sten (fåglar), vind Ja Nej
Elfel Kabel, växelriktare eller anslutning är urkopplad eller helt trasig Ja Ja
Defekta stativ Rost, felmontering, dåligt dragna skruvar, vindpåverkan Nej Ja
Slitna kablar Friktion, skadedjur, skador vid takarbete, degradering (sol/vind/vatten), felmontering Nej Ja
Slitna växelriktare Övergripande livslängd ca 15 år Nej Ja