Höj ribban med additionalitet

Elhandelsavtal med ursprungsgarantier säkrar att ni använder grön el. Om ni vill ta steget längre kan ni producera egen grön energi. Då bidrar ni till utbyggnad av förnybar el i elnätet och additionalitet.

Idag är det många företag som hävdar att de använder ”100 procent förnybar energi” i sin verksamhet. För att kunna göra det har de elavtal med ursprungsgarantier. Det är ett enkelt sätt att kontrollera att hela eller delar av elkonsumtionen kommer från förnybara källor.

Alternativet till att begära ursprungsgarantier från sin elleverantör är att producera egen förnybar energi. Det börjar bli alltmer vanligt att företag och organisationer själva investerar i solcellanläggningar eller köper solel som en tjänst (PPA).

Både ursprungsgarantier och egen produktion bidrar till att sänka företagets CO2-fotspår genom att grön el används i verksamheten. Den största skillnaden handlar om additionalitet. Vilket vi tittar närmare på i den här artikeln. Men vi börjar med att gå igenom det här med ursprungsgarantier.

Garanter för elens ursprung

Ursprungsgarantier (UGs) är elektroniska handlingar som garanterar ursprung på el. Syftet är att som elkund veta hur elen har producerats. De som producerar elen ansöker om ursprungsgarantier som de sedan kan sälja till slutkunder.

När grön el säljs till kunderna annulleras samma mängd UGs som kunden använder. Företag som vill kunna kommunicera att de använder förnybar el måste använda UGs.

El som adderas till marknaden

Att köpa ursprungsgarantier har inte en direkt påverkan på utbyggnaden av förnybar el. För det krävs additionalitet. Begreppet har lite olika betydelser i olika sammanhang. Men förenklat skulle man kunna uttrycka det som att ”utan min handling skulle ett visst resultat inte uppstå”.

För solceller innebär additionalitet att man med en solcellsanläggning adderar ny solel till elmarknaden1, som annars inte hade skett. Det kan handla om att bygga en solpark på mark som annars skulle ha använts till något annat. Eller att sätta upp en solcellsanläggning på företagets tak.

Företag som bygger egna anläggningar sänker samhällets koldioxidutsläpp och sina egna CO2-fotspår. Anläggningarna tillför ny förnybar el i elnätet, vilket gör hela elnätet grönare. Ursprungsgarantier har inte samma effekt.

Additionalitet bidrar till Sveriges mål om 100 procent förnybar energi och minskar andelen kolkraft i östra EU. Ju större anläggning man bygger desto mer additionalitet bidrar man med. Företag som bygger egen solel kan också differentiera sig från sina konkurrenter som köper ursprungsgarantier.2

Hur högt siktar ni?

Att ha ett elhandelsavtal med ursprungsgarantier är naturligtvis bättre än att inte göra något alls. På det sättet säkrar ni grön el för verksamheten och minskar ert CO2-fotspår. Men ursprungsgarantierna bidrar inte i sig själva till additionalitet.

Kopplingen mellan UGs och utbyggnad av förnybar el är låg, även om det kan finnas en viss indirekt påverkan. Att bygga en ny solcellsanläggning har en direkt effekt på ökad mängd förnybar el i elnätet.

Många företag har valt att inte stanna vid UGs utan har börjat producera egen energi. Ett av de företagen är Heineken som anser att deras öl produceras med förnybar energi på riktigt om de satsar på egna energianläggningar. De anser att UGs är ett första steg, men att det är en form av efterhandskonstruktion där man kompenserar för den elen man använt. Därför har Heineken bestämt sig för att satsa på att bygga egna anläggningar. Heinekens VD, Jean-François van Boxmeer kommenterar satsningen:

Now is the right time to set ourselves new targets. When I visit our breweries I want to see that we are brewing with real green energy and that we are not achieving our reduction targets by buying unbundled certificates.

Som företag eller offentlig organisation bör ni därför fundera på vilket som är det bästa sättet för er att säkerställa att ni använder grön el. Det handlar i hög grad om hur högt ni vill sikta.

Kommer ni fram till att ni vill sikta högt och kunna kommunicera att ni bidrar till ytterligare utbyggnad av solel måste ni helt enkelt satsa på solel själva. Antingen som ett byggprojekt eller som en tjänst (PPA).