6 viktiga framgångsfaktorer när du upphandlar PPA-avtal för solenergi

Solkraftskapaciteten i Europa har ökat snabbt under de senaste åren och andelen PPA-avtal, även kallade elköpsavtal eller Power Purchase Agreements, har ökat i en ännu snabbare takt. Denna trend drivs på av en kraftigt ökad efterfrågan från stora företag och ett stort intresse från institutionella investerare att investera i förnybar energi.

Varför väljer företag PPA-avtal?

Det finns flera anledningar till att PPA-avtal är så populära. För det första anser många att hållbarhetsvärdet är viktigt och framförallt det faktum att ett PPA-avtal bidrar till additionalitet, det vill säga att ny grön elproduktion byggs ut. För det andra gör PPA-avtal det möjligt för företag att dra nytta av en långsiktig prissäkring utan krav på investering.

Men dessa värden är inte de enda anledningarna till varför stora företag som Google och Walmart väljer PPA-avtal. Den största drivkraften är att det är smart ekonomiskt. PPA-avtal sparar pengar från första dagen samtidigt som de levererar de värden som nämns ovan.

Framgångsfaktorer när du upphandlar PPA för solenergi

När du väl har bestämt dig för att ett PPA-avtal är rätt för dig, hur går du då tillväga för att driva en effektiv inköpsprocess? Vi har identifierat sex kritiska framgångsfaktorer baserat på vår erfarenhet från över 50 projekt i Europa.

1. Börja med ditt “Why”

Att identifiera ditt “Why, eller vad du vill uppnå med ditt sol-PPA, hjälper till att avgöra hur du strukturerar kravspecifikationen i PPA-avtalet, vilka utvärderingskriterier du väljer, vilka leverantörer du bjuder in att delta i upphandlingsprocessen och vilka intressenter du involverar i din interna beslutsprocess. Typiska “Why” bakom PPA-avtal för solenergi inkluderar:

  • Skapa ekonomiskt värde i form av besparingar och prissäkring
  • Uppfylla hållbarhetsmål, t.ex. kopplat till Science Based Targets och RE100
  • Förbättra din energisäkerhet genom t.ex. batterilagring 
  • Öka varumärkesvärdet i ett allt mer krävande konsumentlandskap

2. Utvärdera projektets nettonuvärde

Jämför inte bara prispunkter, särskilt inte mellan olika priszoner och tekniker, utan basera din ekonomiska utvärdering på nettonuvärdet. Nettonuvärdet tar hänsyn till faktorer som den förväntade ökningen av marknadspriserna över tid, skillnader i prissättning mellan priszoner och effekten av s.k. capture rates, det vill säga att marknadspriset för el när solelen produceras är högre/lägre än genomsnitt. 

3. Fokus på resultatet

Det fina med PPA-modellen är att hela värdekedjan för solenergi är inkapslad i en enda prispunkt. Se till att du utnyttjar det i din strategi.

Fokusera på det värde och det resultat som du vill uppnå. Det kan t.ex. omfatta pris per megawattimme (MWh), slutdatum, produktionsprofil och prestandagarantier. Lämna detaljerna till din leverantör. Det finns ingen anledning att lägga tid på att titta närmare på de olika komponenterna i värdekedjan, som kostnader för teknik, upphandling och konstruktion (EPC), panelteknik eller systemdesign – lämna det till leverantören.

4. Begränsa omfattningen till att enbart inkludera ett PPA-avtal

Lägg inte till tilläggstjänster eller lagring i projekts omfattning. PPA-avtal för solenergi är en standardiserad produkt. Tilläggstjänster och lagring är inte det, åtminstone inte ännu. Reducera omfattningen av ditt projekt till ett heltäckande PPA-avtal. Det gör att du enklare kan jämföra PPA-avtalsleverantörer efter samma kriterier och säkerställer bästa möjliga förhandlingsvillkor. Lagring och programvara kan läggas till i ett senare skede.

5. Överlåt risker och arbete till leverantören

Fastna inte i tidskrävande analyser som PPA-leverantörer är oändligt mycket bättre och snabbare på att göra. När Walmart gick ut i en upphandling för ett PPA-avtal för sina fastigheter i USA gav de bara lite allmän information om de olika platserna och lät sedan anbudsgivarna göra alla tekniska bedömningar, beräkningar av takhållfasthet samt detaljerad teknisk design baserat på den information som gavs. Det sparade inte bara enormt mycket tid, utan innebar också att risken flyttades över till leverantören av PPA-avtalet.

6. Leta efter ett partnerskap

Ett PPA-avtal är ett långsiktigt åtagande. Typisk avtalslängd är oftast 10 år eller mer, vilket är anledningen till att det är viktigt att hitta en bra partner i din leverantör av ett PPA-avtal. Du bör leta efter en pålitlig partner som kan tillgodose dina behov under hela avtalsperioden.

Detsamma gäller för investeraren. Du vill ha en investeringspartner som är fast besluten att äga tillgången under hela avtalsperioden – inte en som planerar att sälja tillgången inom kort. Det ger stabilitet och minskar risken för negativ pr.

Alights guide till inköpare

Allt fler strukturerade upphandlingar av sol-PPA genomförs i Europa och det är idag det bästa sättet för företag att få bästa möjliga deal. För att underlätta processen har vi skapat en guide för inköpare. 

Guiden omfattar de fem standardfaserna köpare genomgår för att administrera upphandlingsprocessen – från planering till slutförande, inklusive verktyg och mallar som hjälper till att snabbt föra processen framåt och samtidigt minimera riskerna.

Beställ ditt exemplar på johan.hernstrom@alight-energy.com och hjälp till att påskynda övergången till en framtid med grön energi.