Webinar om hur du lyckas med storskaliga solinstallationer

Storskaliga installationer av solceller som inkluderar flera fastigheter kan verka komplicerade och utmanande vid första anblicken. Men så behöver det faktiskt inte vara. Vill du veta mer? Se vårt webinar med SolarCity-grundaren Peter Rive och en erfaren företagskund där de delar med sig av sina erfarenheter.

Följ med på en resa bak i tiden där SolarCity-grundaren Pete Rive tar dig tillbaka till de dagar då solenergi-boomen slog i USA. Han berättar hur han arbetade med stora internationella bolag som Walmart och Intel och hur dessa aktörer framgångsrikt rullade ut sol på ett stort antal fastigheter (100+) och realiserade besparingar från dag ett.

Christofer Salmén, kapitalförvaltare på Alecta, en av de största tjänstepensionsleverantörerna i Europa, delar också med sig av sina erfarenheter utifrån ett kund-perspektiv. Christofer var ansvarig för att driva Alectas strategiska solprogram, där en solstrategi utvecklades och takbaserade solcellsanläggningar implementerades. Christofer delar med sig av sina bästa råd och tips baserat på sina erfarenheter.

Webinaret är på engelska.